Sign In

שיחה לילית


תיאור הפרויקט/מטרות:


מה זה שיחה לילית? פרויקט עירוני של המחלקה לנוער ולצעירים, עיריית ת"א-יפו, אשר במסגרתו יוצאים בחודשי הקיץ צוותים חינוכיים, הפועלים ליצירת אינטראקציה עם בני הנוער בגינות הציבוריות ברחבי העיר.
הצוות מורכב מסטודנטים ו/או חיילים ומובל על ידי רכז נוער של המחלקה. הרעיון הוא להיות שם עבור בני הנוער, במקום שלהם ובשעות שלהם, ודרך המחצלת, פק"ל קפה, שש-בש ועוד ליצור שיח משמעותי עם הנוער, כמו גם להזמין אותם לפעילויות הנוער אשר מתקיימות בשכונתם. הצוותים פועלים בחודשי הקיץ ימים שני עד חמישי בין השעות: 21:30-02:00.

 

אופי הפעילות:


שני עד חמישי בין השעות: 21:30-02:00.

 

משך הפעילות:

 

סוף יוני- אמצע אוגוסט 2015.


תהליך הקבלה לתכנית:


לתשומת לבכם – קבלה לתפקיד מותנית בראיון אישי קצר והכשרה ייעודית לתוכנית.


רכז הפרויקט:


מושיקו בלס-מנהל תכנית שיחה לילית


03-5444616, שלוחה 112


moshikotlv@gmail.com


מושיקו בלס,


מנהל מדור תנועות וארגוני נוער


המחלקה לנוער ולצעירים


עיריית תל-אביב- יפו


MoshikoTLV@gmail.com


טל. 03-5444616, שלוחה 112, 057-7769754


פקס. 03-6043617