CEC

תיאור הפרויקט/ מטרות: ה-CEC, (Community Education Center), הוא מרכז הכשרה ולימוד המשרת את קהילת מבקשי המקלט, הפליטים ומהגרי העבודה בשכונות דרום תל אביב כמו גם את התושבים הוותיקים. ה CEC פועל כחלק מספריית לוינסקי, ומפעיל קורסים שונים לקהילות אלה, כאשר הרעיון המרכזי שניצב מאחורי יוזמה זו מבוסס על האמונה כי חינוך הוא מפתח לשינוי המציאות הן עבור אינדיבידואלים היכולים להתקדם ולהתפתח באמצעותו, הן עבור קהילות שלמות החולקות את המרחב של שכונות הדרום, והן עבור היחסים בין הקהילות.

 

הקורסים המוצעים ב- CEC: עברית, אנגלית, עיתונאות, צילום, מוזיקה, פסיכולוגיה של ילדים, מחשבים ברמות שונות (תוכנה וחומרה), עיצוב גרפי וניהול עסקים קטנים. ה CEC מפעיל 4 סמסטרים בשנה (סתיו, חורף, אביב וקיץ), כאשר בכל אחד מהם יש 10שיעורים שבועיים . הקורסים מתקיימים בשעות הערב (בדרך כלל בין 19:00-21:00).

 

אוכלוסיית הסטודנטים: סטודנטים לתואר ראשון ושני

אופי הפעילות: למתנדבים מוצעות כמה מסגרות להתנדבות: (א) לימוד של קורס, (ב) ריכוז אחד הקורסים מבחינה אדמיניסטרטיבית ותכנית, יחד עם אחד מנציגי קהילת התושבים, (ג) תמיכה בהיבטים אדמיניסטרטיביים וניהוליים של המרכז (כמו ניהול אתר אינטרנט ופייסבוק, ניהול כספים וכו')

 

משך הפעילות: אוקטובר 2013- יוני 2014

תהליך הקבלה לפרויקט: ראיון/שיחה עם מנהלת המרכז

אופי ההדרכה בפרויקט: יינתן ליווי על ידי עדי מעוז- מנהלת הפרויקט ו/או על ידי פרופסור גדעון קונדה

תמורה בפרויקט/ גובה מלגה: התנדבות במסגרת מלגת הדיור

רכז/ת הפרויקט: עדי מעוז, 054-2451457 adi.maoz@gmail.com