בית הספר היסודי בקריית החינוך- יפו


רח' חידושי הרי"מ יפו 61273 ת.ד. 27304


טל. 5185252 פקס. 6816933

קריית החינוך יפו – הבית היסודי

 


תיאור הפרויקט/מטרות:


הפרויקט יתבצע בכיתות א'-ב' בחינוך הממלכתי. מדובר בכיתות הטרוגניות הן מבחינת מוצא התלמידים והן מבחינת מצבם הסוציו אקונומי. מטרת התכנית לקדם את התלמידים בתחומי השפה והחשבון תוך עזרה לצוות החינוכי בכיתות.
הצוות החינוכי מורכב ממורים ומלגאים המאפשר לכל תלמיד להתקדם ברמת הכיתה תוך בחינת הצרכים הייחודיים לכל תלמיד.
אוכלוסיית הסטודנטים: סטודנטים לתואר ראשון. עדיפות לסטודנטים בעלי ניסיון בעבודה עם תלמידים צעירים במסגרות פורמאליות/לא פורמאליות, בעלי סבלנות וגישה להוראה בגיל הצעיר.

 

אופי הפעילות:

 

4 שעות שבועיות במסגרתן יהוו הסטודנטים כוח עזר משמעותי בכיתות הלימוד.

 

משך הפעילות:

 

נובמבר – סוף יוני.

 

תהליך הקבלה לתכנית:

 

שלב א': שליחת קורות חיים, שלב ב': זימון לראיון אישי.

 

אופי ההדרכה בפרויקט:


סיוע לצוות החינוכי בכיתה תוך מתן מענה לתלמידים מתקשים בכיתה ומחוצה לה.

 

תמורה בפרויקט/גובה המלגה:

 

עשייה תמורת מלגת דיור.

 

רכז הפרויקט:


עמית זמירי 050-5761492


zmiriamit@yahoo.com ​