תואר שני במדעי המחשב- (.M.Sc)

דקנית בית הספר: פרופ' מיכל פרנס

ראש התוכנית: פרופ' עופר אריאלי

כללי

תוכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב (.M.Sc) מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע של הסטודנטים, בעיקר על פי הצרכים של התעשייה עתירת הידע. התוכנית מרחיבה את התשתית התיאורטית שנלמדת בתואר הראשון, ומוסיפה העמקה והרחבה בתחומי ידע נוספים וביכולות המקצועיות של הלומד. לימודי התואר השני במדעי המחשב מאפשרים ללומדים להתעדכן ולגשר על פערי ידע שנוצרים עם ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה והיישומים בתחום, על בסיס תוצאות המחקר העדכניות ביותר. מבנה התוכנית ומשך הלימודים מאפשרים לבוגרי מדעי המחשב המועסקים בתחום לשלב לימודים לתואר שני עם עבודתם.

התוכנית לתואר שני במדעי המחשב (.M.Sc) נבנתה במתכונת גמישה, על מנת לאפשר לסטודנטים שילוב לימודים עם עבודה. לפיכך, משך הלימודים יהיה בין ארבעה לשמונה סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המירבי של הלימודים לא יעלה על ארבע שנים, בהתאם לקצב ההתקדמות של הסטודנט. כל סטודנט יעצב את תוכנית לימודיו, הרכבה ומשכה, באופן אישי.

הרכב תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב (.M.Sc) הינה בהיקף של 48 נ"ז:

  

מסגרתמס' נקודות זכותאחוז בציון הסופי
קורס חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים5

 

 

80%

 

קורסי בחירה במדעי המחשב, מתוכם לפחות שני קורסים תיאורטיים ושני קורסים מעשיים, ובנוסף סמינר עיוני אחד או שניים.33
פרויקט גמר שנתי בהנחיה אישית של חבר/ת סגל1020%

 

 

המכללה האקדמית תל אביב יפו מציעה לסטודנטים לתואר השני במדעי המחשב, ליווי מקצועי אקדמי ברמה גבוהה, ולימודים באווירה נוחה ונעימה.