הנחיות לשנה ג'

לסטודנטים בשנה ג' שלום,

 

להלן מספר הנחיות לקראת הרישום לקורסי סמסטר ב' תשע"ה

 

1.בחירת מספר תכנית הלימודים האישית בעת צפייה במערכת השעות. ניתן לצפות ברשימת הקורסים דרך מערכת מידע-נט. כך תוכלו לראות רק את הקורסים הרלוונטיים לתכנית הלימודים שלכם. לשם כךיש להתחבר למערכת מידע-נט עם מס' ת.ז. והסיסמא, ולבחור בתפריט "אתרי קורסים" > "תכנית הלימוד שלי". כך תועברו באופן אוטומטי לתכנית הלימודים הספציפית של כל אחד ואחת מכם.

 

2. קורסי חובה: אין צורך להירשם ע"פ מקבצים בקורסי החובה. הודעה זו תקפה לתלמידי שנה ג' בלבד!

 

3.מגבלת רישום לקורסים: בתחילת תקופת הרישום, הרישום לקורסי הבחירה יוגבל ל- 4 קורסי בחירה לכל היותר,מתוכם יתאפשר רישום לקורס בחירה אחד מתחום הפסיכולוגיה לכל היותר. בתקופת הרישום המאוחר, תוכלו להירשם לקורסי בחירה ללא הגבלה, כולל פסיכולוגיה, על בסיס מקום פנוי.

 

4.מסגרת קורסי בחירה נוספים: ניתן להשלים מסגרת זו בעזרת קורסי בחירה סוציולוגיים/ פסיכולוגיים/כלליים.

 

5. סמינרים: הרישום לחלק ב' של הסמינרים יבוצע על ידי מינהל ביה"ס. סטודנט שלא ימשיך בסמינר ויחליט לא להשלים אותו מתבקש להודיע לנו על כך במייל.

 

6. מאזן חובות אקדמיים: מאזן חובותיכם האקדמיים, הניתן להזמנה דרך מערכת מידע-נט, מפרט את כל קורסי החובה שעליכם ללמוד וכן את המכסות הנדרשות בקורסי הבחירה ובסמינרים. מומלץ להזמינו ולעיין בו על מנת להתכונן לקראת הרישום לקורסים. מכיוון שהזמנת המסמך עשויה לארוך מספר שעות, מומלץ להזמין את המאזן עוד היום. לאחר העיון במאזנים, באפשרותכם להגיע למינהל ביה"ס למטרת ייעוץ בנושא עד 11.1.2015 (בשעות הפעילות: ימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:30 ובין 13:30-16:00, בימי ו' בין השעות 8:00-12:00). לתשומת לבכם: בתקופת הרישום לקורסים, העומס במשרדנו הינו רב ולא תהיה בהכרח פניות לייעוץ בנושא מאזן בתקופה זו. כמו כן, על מנת למנוע טעויות או אי הבנות, לא ניתן ייעוץ טלפוני בנוגע למאזן.

 

 

 

 

בברכת רישום מוצלח,
ביה"ס למדעי ההתנהגות