תואר ראשון במדעי ההתנהגות (B.A)

dgdfsgdsgdsg

gdsgsdg

dfgdsg

 

מבנה התכנית


היקף לימודי התכנית הוא 112 נקודות זכות: 88 נ"ז בקורסי חובה ו-24 נ"ז בקורסי בחירה.