תואר ראשון במדעי ההתנהגות עם התמחות בניהול משאבי אנוש


ההון האנושי הוא כלי העבודה החשוב ביותר של המנהל. כל מנהל צריך לדעת לתכנן, לארגן ולהרכיב סגל עובדים, ולאחר מכן להדריך את העובדים שבחר, להעריך את ביצועיהם, להניע ולדרבן אותם. בשנים האחרונות, כתוצאה מהגלובליזציה המתרחבת ומהטכנולוגיה המאיצה, עסקים נדרשים לפעול בסביבה סוערת ותחרותית מתמיד.בסביבה עסקית של חוסר ודאות, המשאב האנושי יקר מאי פעם כיתרון יחסי של ארגון אחד על מתחריו.

לימודי ההתמחות יחלו בשנה השנייה ללימודים.

 

היקף ומבנה ההתמחות


ההתמחות תהיה בהיקף כולל של10נקודות זכות, על חשבון הסמינר בפסיכולוגיה:


1. מבוא לניהול משאבי אנוש (2 נ"ז)
2. מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים (4 נ"ז)
3. מנהיגות והנעת עובדים (2 נ"ז)
4. פיתוח ארגוני (2 נ"ז)


סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושא ההתמחות רשאים ללמוד סמינר בנושא בהיקף של 4 נ"ז, מתוך היצע סמינרים כגון משמעות העבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, ניהול רגשות בארגונים, ארגוני שירות, למידה ארגונית וניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה בין-תרבותית. לימודי הסמינר אינם חובה.

סה"כ

נ"ז בתוכנית

היקף נ"ז של קורסי חובה במדעי ההתנהגותהיקף נ"ז של קורסי חובה בהתמחותהיקף נ"ז של סמינריםהיקף נ"ז של קורסי בחירה בסוציולוגיההיקף נ"ז של קורסי בחירה בפסיכולוגיה
11288108104

 

 

 

 

 

* ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע קורסי החובה והסמינרים בהתמחות.