תכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות- התמחות במשאבי אנוש

ראש התוכנית להתמחות בניהול משאבי אנוש - ד"ר רפאל שניר

 

מהם לימודי ניהול משאבי אנוש?

ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים, הנהגה ובקרה.
ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה.
בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה).
כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו.
יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי, עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית.

 

 

יתרונות ההתמחות


לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני.
כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני.

 

 

תנאי קבלה


כל מועמד/ת שהתקבלו ללימודים בביה"ס ונרשמו להתמחות - יוכלו ללמוד בה. בפועל, לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב', ויתקיימו בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו. 

 

היקף ומבנה ההתמחות

ההתמחות תהיה בהיקף כולל של 10 נקודות זכות, על חשבון מכסת סמינר בפסיכולוגיה)
1. מבוא לניהול משאבי אנוש -  2 נ"ז (2 ש"ס)
2. מיון, הדרכת עובדים, והערכת תפקוד בארגונים -  4 נ"ז
3. מנהיגות והנעת עובדים -  2 נ"ז
4
. פיתוח ארגוני -  2 נ"ז 

סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושאי ההתמחות יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נ"ז, על חשבון סמינר בפסיכולוגיה בביה"ס, מתוך היצע סמינרים כגון: משמעות העבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, ניהול רגשות בארגונים, ארגוני שירות, למידה ארגונית, וניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה בין-תרבותית. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לימוד הסמינר איננו חובה

 

 

סה"כ
נ"ז בתוכנית
היקף נ"ז של קורסי חובה במדעי ההתנהגותהיקף נ"ז של קורסי חובה בהתמחותהיקף נ"ז של סמינריםהיקף נ"ז של קורסי בחירה בסוציולוגיההיקף נ"ז של קורסי בחירה בפסיכולוגיה
112​88​10​8​10​4​

 

 

 

 

 * ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע קורסי החובה והסמינרים בהתמחות, כפונקציה של זהות המרצים שילמדו במסגרתה.