תוכנית ממשל וחברה - תואר ראשון (.B.A)

רקע על התוכנית המשולבת של לימודי חברה, ממשל ופוליטיקה

בית הספר לממשל וחברה מציע מסלול של לימודי ממשל וחברה, המעניק תואר ראשון בחברה ופוליטיקה. מסלול זה עוסק בכל הנושאים הקשורים בתחום הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. במסגרת לימודי תואר בממשל, מקבלים הסטודנטים את כל הכלים הנדרשים להם על מנת לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים באופן המקצועי ביותר. במסגרת הקורסים, המוצעים במסלול זה, נחשפים הסטודנטים לתכנים הקשורים בפוליטיקה בינלאומית, בתהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן לתכנים הקשורים בסדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם. לימודים אלה מאפשרים גם התנסות מעשית, הכוללת הדרכה צמודה, והזדמנות לבחון את התחום מנקודת מבט מעמיקה יותר.
במהלך שנת הלימודים השנייה, יכולים הסטודנטים לבחור בהתמחות מקצועית בארגונים אזרחיים, במינהל ציבורי, ארגונים בינלאומיים או חברה קיימות וניהול.

מבנה תוכנית הלימודים:
מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסים  מתקדמים מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז112 נ"ז התמחות מקצועית במסגרת לימודי ממשל וחברה

החל משנה ב' יוכלו סטודנטים להשתתף בהתמחות מקצועית. ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז. במסגרת ההתמחות יתנסו הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד. ניתן לבחור באחת משלוש ההתמחויות המקצועיות הבאות: התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים, התמחות מקצועית במינהל ציבורי או התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים, וזאת בהתאם למקבץ קורסי ההתמחות הנבחר.
לימודי ההתמחות כוללים הן מסגרת תיאורטית (מקבץ קורסי התמחות) והן מסגרת מעשית (התמחות מקצועית).


מקבצי התמחות
החל משנה ב' יתבקשו הסטודנטים לבחור באחד מארבעת מקבצי ההתמחות:
מקבץ בחברה האזרחית, מקבץ בפוליטיקה ובחברה הישראלית, מקבץ במדיניות ציבורית, מקבץ בפוליטיקה בינלאומית. סטודנטים יוכלו ללמוד קורסים ממקבצים שבהם לא בחרו להתמחות. קורסים אלו יחשבו כקורסי בחירה בתחום.

א. התמחות בחברה האזרחית
בעשור האחרון גרמו שינויים פוליטיים, חברתיים וכלכליים להתרחבות החברה האזרחית והארגונים השונים הפועלים בה:
ארגונים לא ממשלתיים, ארגוני מתנדבים, ארגוני עובדים ועמותות לקידום זכויות של קבוצות שונות בחברה.
מקבץ הקורסים נועד להעניק לסטודנטים תשתית אקדמית להבנת החברה האזרחית והזדמנות להתנסות מעשית בתחום.

ב. התמחות בפוליטיקה וחברה ישראלית
רוב המחלקות למדע המדינה וסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ מדגישות היבטים תיאורטיים והשוואתיים של לימודי חברה ופוליטיקה.
מטרת מקבץ זה לאפשר היכרות מקרוב של סוגיות מרכזיות בחברה ובפוליטיקה בישראל.
מקבץ הקורסים נועד להעניק לסטודנטים תשתית אקדמית להבנת תהליכים מרכזיים בישראל והזדמנות להתנסות מעשית בתחום.

ג. התמחות במדיניות ציבורית
אחד האתגרים המרכזיים בישראל היום הוא הצורך להשביח את המנהל הציבורי והשירותים הניתנים לאזרח.
מטרת מקבץ זה להכשיר סטודנטים לעבודה במגזר הציבורי באמצעות הענקת תשתית אקדמית להבנת מבנה מוסדות ממשלתיים וציבוריים ותפקודם והזדמנות להתנסות מעשית בתחום.

ד. התמחות בפוליטיקה בינלאומית
תהליכי הגלובליזציה המואצים בשני העשורים האחרונים מחייבים בחינה מחודשת של מבנה המערכת הבינלאומית, הדינאמיקה שלה והשפעתה על תמורות באזורים שונים בעולם.
מטרת מקבץ לימודים זה, המאגד בתוכו מרכיבים מתחום היחסים הבינלאומיים ומתחום הפוליטיקה ההשוואתית, היא לאפשר היכרות קרובה יותר עם תהליכים מרכזיים בעולם היום ולנתח את ההשפעות החיצוניות על החיים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים במקומות שונים.
יושם דגש מיוחד על בדיקת תהליכים אלה באזור המזרח התיכון.

ה. התמחות בחברה קיימות וניהול
מטרת המסלול המשולב לתואר ראשון בחברה, קיימות וניהול, להקנות ראייה רחבה ומאוזנת בין משאבים וצרכים חברתיים, כלכליים וסביבתיים, ולהעניק ארגז כלים משולב זה בידי בוגרי התוכנית. המסלול פונה למקבלי ההחלטות העתידיים בתחומי הממשל, הניהול והכלכלה , במגזר הציבורי, הפרטי ובארגוני מגזר שלישי, במטרה לסייע להם להתמודד עם נושאי הקיימות במגוון תחומי עיסוקם.
במרכזו של המסלול מצויות נקודות המפגש בין התחומים. התוכנית המוצעת שמה דגש מיוחד על חינוך הסטודנטים לראיית מאקרו רחבה ורב-ממדית של מקצועות הלימוד בכלל, והבנת השילוב ואופן חיבורו לעולם התוכן של לימודי התואר הספציפי בו בחרו, בפרט. הערך המוצע - כפול , עסקי וחברתי כאחד . השילוב בין בתי הספר לכלכלה וניהול לבין בית הספר לממשל וחברה, יאפשר חידוד והרחבה, פיתוח חשיבה ביקורתית, והקנייה של כלי פעולה יעילים בידי הלומדים/ות.

את התכנית המפורטת של ההתמחות ניתן למצוא בידיעון באתר

לסטודנטים באקדמית תל אביב יפו תינתן אפשרות לרכוש התמחות מקצועית בארגון העוסק בנושאים בינלאומיים.