תוכנית לתואר ראשון בחברה- פוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית (.B.A)

המכללה האקדמית תל אביב יפו הינה המכללה היחידה בארץ, המאפשרת לשלב התמחות מקצועית בתום הלימודים. במסגרת לימודי תואר בממשל, יכולים הסטודנטים לבחור במסלול של תואר ראשון בחברה ופוליטיקה ולהתמחות בתקשורת פוליטית. לימודים אלה מתמקדים בקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה. הם חושפים את הסטודנטים לכל הכלים השונים הקשורים בשיטות מדידת דעת קהל, לכל החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים וכן להשפעתה של התקשורת על תהליכים מדיניים שונים.

מסלול לימודי זה מספק את מגוון הכלים התיאורטיים השונים, הקשורים הן בתחום הפוליטיקה והן בתחום התקשורת. הוא חושף את הסטודנטים לכלי ניתוח שונים ולתכנים בנושאים מגוונים לצורך הבנה מעמיקה ביותר של תחומים אלה. מסלול זה, במסגרת לימודי ממשל וחברה, כולל קורסים בתחום הממשל וכן קורסים בתחום התקשורת הפוליטית.

מבנה תכנית הלימודים:

החטיבה מורכבת מקורסי החובה הניתנים בבית הספר לממשל וחברה וממסגרת של קורסי חובה ייעודיים של החטיבה לתקשורת
פוליטית. החטיבה תילמד במסגרת השווה לחטיבה מורחבת באוניברסיטאות.

 

מסגרת קורסי חובה

בממשל וחברה

מסגרת קורסים מתקדמים בחטיבה מסגרת קורסים מתקדמים מדע המדינה

מסגרת

קורסי בחירה

בחטיבה

מסגרת סמינר

בחטיבה

מסגרת התמחות מקצועית סה"כ
78106846112