המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה

​​​​​​​
ההחלטה להקים את קמפוס הקבע של המכללה האקדמית תל אביב יפו ביפו, הטילה על המוסד שליחות חברתית. בהתאם לכך, קבעה האקדמית את המעורבות החברתית כאחד מיעדיה העיקריים ורואה עצמה גורם מרכזי ופעיל בהנעת שינוי חברתי ביפו ובדרום תל אביב .
מתוקף אחריות חברתית זו האקדמית מפעילה את המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה. המרכז פועל מתוך ראייה רחבה וארוכה של צרכי הקהילות השונות ביפו ובדרום תל אביב, תוך כדי שיתוף פעולה עם מוסדות, ארגונים ועמותות והסבת מרבית המשאבים לפעילות בשטח.

פעילויות המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה

 

  • החממה ליזמות חברתית-עסקית
  • הובלת פרויקט למצוינות בבתי הספר הציבוריים, היהודיים והערביים, בשיתוף עם עמותת "חינוך לפסגות"
  • "טעימות אקדמיות" – סדרת הרצאות לתלמידי התיכונים ביפו, המועברת בהתנדבות על ידי מרצי האקדמית
  • קידום ההשכלה בקרב תושבים, בדגש על קידום שוויון ההזדמנות באמצעות הטמעת ידע טכנולוגי
  • הקניית מידע וכלים להורים
  • הטמעת חינוך סביבתי ביפו
  • מתן מלגות לסטודנטים על סמך התנדבות בקהילה
  • "קמפוס ירוק"

 

 

 

 

התנדבויותהתנדבויותhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/98JI5.aspx
חממת יזמות חברתית-עסקיתחממת יזמות חברתית-עסקיתhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/CFHJg.aspx
שיחה ליליתשיחה ליליתhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/d4YRH.aspx
CECCEChttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/DFsJZ.aspx
תכנית "הישגים" לקידום ההשכלה הגבוההתכנית "הישגים" לקידום ההשכלה הגבוההhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/fN4Xg.aspx
אח בוגר אחות בוגרתאח בוגר אחות בוגרתhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/g6dZN.aspx
ספריית לוינסקיספריית לוינסקיhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/j0kBz.aspx
עתיד בטוחעתיד בטוחhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/J4JLS.aspx
TEACHTECH – מיזם טכנולוגיה בקהילהTEACHTECH – מיזם טכנולוגיה בקהילהhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/jJ69z.aspx
לקרוס ישראללקרוס ישראלhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/jrafR.aspx
לקט ישראללקט ישראלhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/jU8J1.aspx
שער שוויוןשער שוויוןhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/KABJM.aspx
בית הספר היסודי בקריית החינוך- יפובית הספר היסודי בקריית החינוך- יפוhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/m5jpf.aspx
מרכז תלמים – עירוני ז'מרכז תלמים – עירוני ז'https://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/NonW4.aspx
מוזותמוזותhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/pL1VE.aspx
מיזם "ביתונה"מיזם "ביתונה"https://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/pZ9F3.aspx
שגרירי רוטשילדשגרירי רוטשילדhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/rsJeP.aspx
מנהלת חינוך וקהילה - התקווה, עזרא והארגזיםמנהלת חינוך וקהילה - התקווה, עזרא והארגזיםhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/rTfCR.aspx
פרויקט אריאלפרויקט אריאלhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/tZZul.aspx
מלגות דיורמלגות דיורhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/u3E9h.aspx
עמותת אנושעמותת אנושhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/UlZ4S.aspx
תכניות נוספות ושיתופי פעולהתכניות נוספות ושיתופי פעולהhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/VqTmJ.aspx
איכות בשיקוםאיכות בשיקוםhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/vUnMa.aspx
משחקיה על הספקטרוםמשחקיה על הספקטרוםhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/xHMn1.aspx
אוטופיה ירוקהאוטופיה ירוקהhttps://www.mta.ac.il/en-us/AcademicsCommunitySite/Pages/xz60O.aspx

 

 

פנו אלינו

המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו המרכז לקשרי אקדמיה וקהילה רח' רבנו ירוחם ת.ד. 8401 יפו, 61083
הצוות: מור דר רומי קנטי עומר שמחי עלי לואיס גיא גלוברמן
פקס: 03-6803321
דוא”ל: kehila@mta.ac.il