תוכנית לתואר ראשון דו-חוגי במדעי המחשב כלכלה וניהול (.B.A)

​כללימטרת התוכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התוכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים. התוכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול.מבנה התוכניתהיקף הלימודים בתוכנית הוא 131 נ"ז, מהן 61 נ"ז בקורסי החובה בכלכלה וניהול, 65 נ"ז בקורסי החובה במדעי המחשב ו-5 נ"ז בקורסי הבחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב.