תוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב בצירוף חטיבה בניהול וכלכלה

כלליבית הספר למדעי המחשב באקדמית תל אביב יפו מציע תוכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי חטיבה בניהול וכלכלה. במסגרת תוכנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים תלמידי החטיבה היכרות עם קורסי ניהול (ניהול עסקי וניהול בתחום המחשבים) ועם קורסי בסיס בכלכלה. תוכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחום פיתוח וניהול פרויקטי תוכנה ומערכות מחשב.  מבנה התוכניתמסגרתמס' נ"זקורסי חובה במדעי המחשב  (ראה פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב) סטודנטים בתכנית זו אינם מחויבים בלימוד קורס  החובה "אלגברה ליניארית 2" .75קורסי חובה בחטיבה 15קורסי בחירה בחטיבה 12-16

קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדעים

סטודנטים בתכנית אינם מחויבים בלימוד קורס בחירה במתמטיקה. במסגרת קורסי בחירה במדעים ניתן ללמוד עד 10 נ"ז לכל היותר.

16-20סדנא בחטיבה6סה"כ124