התמחויות מקצועיות- יום עיון מסכם

6/15/2015 14:00 - 6/15/2015 16:00 | בניין ווסטון, אולם 007, קמפוס יפו