אירוע סיום תוכנית המצטיינים וחלוקת תעודות לשנת הלימודים תשע"ה

6/9/2015 18:00 - 6/9/2015 20:00 | באודיטוריום בניין פומנטו למדעי ההתנהגות בקמפוס יפו