חוקרים צעירים

6/8/2015 14:00 - 6/8/2015 16:45 | בניין פומנטו, קמפוס יפו