הכנס הישראלי הראשון במימון התנהגותי

5/19/2015 0:00 - | בניין ניהול וכלכלה, חדר 109

 

 

פנו אלינו

המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו המרכז לקשרי אקדמיה וקהילה רח' רבנו ירוחם ת.ד. 8401 יפו, 61083
הצוות: מור דר רומי קנטי עומר שמחי עלי לואיס גיא גלוברמן
פקס: 03-6803321
דוא”ל: kehila@mta.ac.il