לימודי תעודה ומכינות

לימודי תעודה

 
לימודי אומנות ישראלית

 

המתחם ליזמות

 

לימודי תעודה טכנולוגיים

 

פרסום וניו מדיה

 

מכינות

 

"המכינה לעתיד" לחברה הערבית

 

המכללה האקדמית תל אביב-יפו, קבעה את המעורבות החברתית כאחד מיעדיה המרכזיים. במהלך כל שנות פעילותה יוזמת המכללה ומנהלת פעילות חברתית ענפה ונרחבת, בעיקר בתחום החינוך, כאשר מטרתה של פעילות זו היא יצירת הזדמנויות אקדמיות עבור הקהילה ביפו.

"המכינה לעתיד" היא נדבך מרכזי בתכנית בת שלשה שלבים אשר יחדיו מהווים מסגרת מקיפה ואינטגרלית המשלבת חשיפה הדרגתית לאקדמיה, יחד עם מערך תמיכה כולל – החל מתקופת הלימודים בבית הספר התיכון, דרך לימודים קדם-אקדמיים, וגמור בהשתלבותם המוצלחת של סטודנטים ערבים בלימודים אקדמיים לתואר ראשון (באמצעות העמדת מערך חונכות אישי לסטודנטים, בעיקר בשנת הלימודים הראשונה לתואר).

שנת המכינה הקדם-אקדמית נועדה לפרק את החסמים הרבים העומדים בפני סטודנטים ערביים, בדרכם ללימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה ולהקנות להם כלים שיבטיחו את הצלחתם בלימודים אלה.

תכנית המכינה לעתיד באה להתמודד אל מול כמה חסמים מרכזיים המאפיינים את האוכלוסייה הערבית, בעיקר בערים מעורבות, ואשר השפעתם ניכרת הן על נגישות השכלה גבוהה בקרב אוכלוסייה זו והן על סיכוי הצלחתם של סטודנטים ערביים במסגרות אקדמיות. חסמים אלה כוללים:

1. העדר חשיפה מספקת לאקדמיה בשלב הלימודים התיכוניים ובמסגרות החברתיות והמשפחתיות. 

2. היותם של סטודנטים ערביים לרוב דור ראשון להשכלה גבוהה במעגלים המשפחתיים הסובבים אותם.

3. קשיי שפה הנובעים מהעדר שפת אם ברורה ומושרשת, תופעה המאפיינת את האוכלוסייה הערבית בערים מעורבות.

4. רמת לימוד נמוכה במקצועות המתמטיקה והאנגלית הנובעת מרמת לימוד נמוכה בבתי הספר הערביים והמעורבים ביחס לבתי ספר יהודים בערים לא   מעורבות.

5. חשש גדול מהבחינה הפסיכומטרית שמהווה, כידוע, תנאי סף הכרחי לקבלה למוסדות מובילים להשכלה גבוהה.

החסמים השונים שפורטו לעיל מקטינים, כאמור, את סיכוייהם של מועמדים ערביים להשיג ציון גבוה מסף הקבלה במבחן הפסיכומטרי. קבלת מועמדים שאינם עומדים בסף הפסיכומטרי אינה מהווה מענה לבעיה, שכן קשיי השפה והחסמים הנוספים שמונעים הצלחת מועמדים במבחן הפסיכומטרי עלולים לפגוע בהצלחתם בלימודים. לפיכך, המכללה תקים מכינה ייעודית חד-שנתית למועמדים ערביים, ואלה ביניהם שיעמדו בהצלחה בלימודי המכינה – יתקבלו למכללה. 

בטווח הארוך, מטרתה של המכינה להביא להגדלה ניכרת של מספר הסטודנטים הערביים בכל בתי הספר שלה, ולדאוג להשתלבותם המוצלחת בלימודים האקדמיים, עד להשגת התואר הראשון. את המוכשרים שבהם תעודד המכללה להמשיך בלימודי התואר השני, הן במסגרתה והן במסגרות לימוד אחרות. בטווח של חמש שנים, היעד של המכללה הוא להגדיל את אחוז הסטודנטים הערביים לתואר ראשון מ-1% כיום ל-5% לפחות.

בנוסף במכינה קיימת תכנית החונכות אשר בטווח הקצר מבקשת בשנה א' לסייע לבוגרי המכינה לצלוח את שנת הלימודים הראשונה ולהקטין את הקשיים איתם עליהם להתמודד. מטרת תכנית החונכות בטווח הארוך היא להוריד את אחוזי הנשירה, לאתר את התלמידים המוכשרים ולעודדם להמשיך לימודיהם לקראת התואר השני.

תנאי קבלה למכינה לעתיד

1.תעודת בגרות מלאה העומדת בדרישות הסף של האקדמית בממוצע 80.

2.בחינת מיון באנגלית (אמי"ר או אמיר"ם) לצורך קביעת הרמה באנגלית.

3.ראיון אישי.

תנאי קבלה לתוכניות התואר הראשון

1.סיום תוכנית המכינה בממוצע של 80 לפחות וקבלת ציון עובר (60 לפחות) בכל אחד מהקורסים.

2.השגת רמת "בינוני" באנגלית. יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד לתום השנה השנייה ללימודים בתוכנית.

3.המכינה הינה מסגרת לימודים ייחודית המיועדת להכשיר סטודנטים למכללה האקדמית של תל-אביב-יפו ומוסדות אחרים להשכלה גבוהה אינם מחויבים להכיר בה.

תכנית הלימודים-
תכנית הלימודים במכינה פרוסים לאורך שני סמסטרים, 14 שבועות לימוד בכל סמסטר. היקף הלימודים בכל סמסטר הינו כ-32 שעות שבועיות, הפרוסים על פני ארבעה ימי לימוד, כ-8  שעות בכל יום.

 

"הדרך אל התואר" מכינה כחלופה לבחינה הפסיכומטרית

 

 

 

חזרה לתפריט