תכנית לתואר ראשון (B.A.) בחברה ופוליטיקה עם התמחות בתקשורת פוליטית

​במסגרת לימודי התואר הראשון בממשל וחברה, הסטודנטים יכולים לבחור בתכנית חברה ופוליטיקה ולהתמחות בתקשורת פוליטית. לימודים אלה מתמקדים בקשר שבין תרבות ההמונים לתרבות הפוליטית החדשה. התכנית חושפת את הסטודנטים לאופן שבו מודדים ומעצבים דעת קהל, לחידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים וכן להשפעתה של התקשורת על קבלת ההחלטות 

עצמה.


 

תכנית הלימודים:

תכנית החברה והפוליטיקה מורכבת מקורסי החובה הניתנים בבית הספר לממשל וחברה, בתוספת מסגרת של קורסי חובה ייעודיים מהחטיבה לתקשורת פוליטית. התכנית תילמד במסגרת השווה לחטיבה מורחבת באוניברסיטאות.

 

מסגרת קורסי חובה

בממשל וחברה

מסגרת קורסי תשתית  בחטיבה מסגרת קורסי תשתית
מדע המדינה

מסגרת

קורסי בחירה

בממשל וחברה

מסגרת סמינר

בחטיבה

מסגרת התמחות מקצועית סה"כ
78106846112