התמחות מקצועית–שנה ג'

​במסגרת לימודי תואר ראשון בחברה ופוליטיקה, קיימות שלוש אפשרויות לביצוע התמחות מקצועית במהלך שנה ג':

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים
התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים
התמחות מקצועית במנהל ציבורי

רשימת הארגונים והמוסדות שהמכללה מציעה להתמחות בהם משתנה משנה לשנה, בקישורים אלו ניתן להתרשם
ממקומות ההתמחות שהוצעו בשנה"ל תשע"ה:

התמחות מקצועית במנהל ציבורי תשע"ה

התמחויות בארגונים בינלאומיים תשע"ה

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים תשע"ה

במסגרת לימודי תואר ראשון בחברה ופוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית קיימת אפשרות להתמחות
מקצועית בתקשורת פוליטית במהלך שנה ג'.

רשימת הארגונים והמוסדות שהמכללה מציעה להתמחות בהם, משתנה משנה לשנה ובקישור זה ניתן להתרשם ממקומות ההתמחות שהוצעו בשנה"ל תשע"ה:התמחות מקצועית בתקשורת פוליטית תשע"ה