חיפוש סגל

בית הספר לממשל וחברה

דקן בית הספר:פרופ' אסף מידני
ראש מינהל בית הספר: שני אגסי
רכזת אקדמית: טלי מזרחי
03-6803344 03-6803342 polisec@mta.ac.il

 

 

/sitecollectionimages/assafmei.jpg?renditionid=16פרופ' אסף מידנידקן בית הספר לממשל וחברהASSAFMEI@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ASSAFMEI.aspx
/sitecollectionimages/lavie.jpgד"ר נועה לביאLAVIE@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/LAVIE.aspx
/sitecollectionimages/gtraj.jpg?renditionid=5+ד"ר גרסיאלה טרכטנברגGTRAJ@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/GTRAJ.aspx
/sitecollectionimages/nchazan.jpg?renditionid=16פרופ' נעמי חזןNCHAZAN@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/NCHAZAN.aspx
/sitecollectionimages/oramm.jpg?renditionid=16ד"ר מתן אורםORAMM@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ORAMM.aspx

 

 

/sitecollectionimages/danielgl.jpg?renditionid=16מר דניאל גילוןDANIELGL@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/DANIELGL.aspx
/sitecollectionimages/sharonha.jpg?renditionid=16גב' שרון חגביSHARONHA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/SHARONHA.aspx
/sitecollectionimages/chenhaga.jpg?renditionid=16מר חן חגיCHENHAGA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/CHENHAGA.aspx