מלגות דיור

 ​סטודנטים יקרים, בנוסף לקריטריונים המוצגים באתר, על מנת לקבל מלגת דיור עליכם להתנדב באחד הארגונים העובדים עם המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה באקדמית תל אביב-יפו. על ההתנדבות להיות בהיקף של 4 שעות שבועיות לאורך כל השנה האקדמית (מאוקטובר עד סוף יוני).לקריטריונים נוספים יש להיכנס למדור שכר לימוד ומלגות באתר האקדמית. שלבי מיוןפנייה לאחראית על תחום מלגות הדיור במדור שכר לימוד ומלגות במכללה, לבדיקת העמידה בתנאי הסף. לבדיקה נא לפנות ללמלם מרשה בכתובת lemlemm@mta.ac.il.במקביל יש לפנות לאחראית על תחום ההתנדבות במרכז לקשרי אקדמיה-קהילה, לבחירת הארגון וקבלת ייעוץ והכוונה על תהליך הקבלה.  לבחירה נא לפנות לעלי לואיס בכתובת kehila@mta.ac.ilפנייה לאיש הקשר בארגון שבו אתם מעוניינים להתנדב, ותחילת תהליך המיון והקבלה בהתאם לנהלי הארגון. שימו לב: הדיווח על שעות ההתנדבות נעשה מול האחראי בארגון בלבד, לא מול האקדמית.פנייה לאחראית תחום ההתנדבות במרכז לקשרי אקדמיה-קהילה והודעה על תחילת ההתנדבות, על החלפת הארגון, ובכל עדכון ובקשה. להודעה יש לפנות לנעמי בניה בכתובת kehila@mta.ac.il.רשימת הארגונים להתנדבות במסגרת מלגות הדיורנגיעות אקדמיותאוטופיה ירוקהשער שוויוןמיזם טכנולוגיה בקהילהחינוך לפסגותחממת היזמות עסקית-חברתיתשגרירי רוטשילדאיכות בשיקוםספריית גן לוינסקימוזותאנושתכנית המצטייניםאח בוגר אחות בוגרתמנהלת חינוך וקהילה – שכונות התקווה, עזרא והארגזיםלקט ישראלביתונהעירוני ז' – כיתת תלםעירוני ז' – מרכז תלמיםפרויקט אריאלתכנית "הישגים" לקידום ההשכלה הגבוהה
  • לקרוס ישראל
  • משחקיה על הספקטרום
  •  

    בית הספר היסודי בקריית החינוך - יפו


     

    למפת הרחובות במסגרת מלגת דיור