הדרכה באוריינות מידע

הספרייה מזמינה את הסטודנטים לצפות בהדרכה באוריינות מידע.
ההדרכה, פרי פיתוחה של אוניברסיטת חיפה, הינה אינטראקטיבית, ונגישה גם ממחשבים מחוץ למכללה.
כתיבת עבודות אקדמיות הינה חלק בלתי נפרד ממטלותיו של הסטודנט. הצלחה בכתיבת עבודה תלויה במידה רבה בבחירת נושא ובהסתמכות על חומר קריאה רלוונטי.
מטרת ההדרכה הינה לתמוך בתהליך כתיבת העבודה ע"י מתן כלים לשימוש מושכל ועצמאי במקורות המידע השונים.
הדרכה זו מלווה את הסטודנט משלב בחירת נושא העבודה ועד להתייחסות לכללי הציטוט, ומסייעת בהכרת עקרונות החיפוש במאגרי מידע אלקטרוניים, והערכת תוצאות החיפוש.

אנו מקווים שלומדה זו תתרום להצלחתכם בלימודים.

 

לכניסה להדרכה לחצו כאן