ספריית קומיקס

עיכיגעדכדעגי

חיעיכעיגדכש


מיקום הספרייה
ספריית המכללה ממוקמת בשני בניינים:
בבניין פומנטו נמצאת ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות, לסיעוד וממשל וחברה שנבנתה בעזרת תרומתה הנדיבה של גב' מלכה מוזס-גולוב, לזכר בעלה ובנה – גוטמן ונחמיה גולוב.
בבניין ווסטון נמצאת ספריית בתי הספר למדעי המחשב ולכלכלה וניהול שנבנתה בעזרת תרומתם הנדיבה של בני משפחת לינדנפלד להנצחת הוריהם קרלוס וג'ודית לינדנפלד.
בספרייה אוספים של ספרים וכתבי עת בתחומי הלימוד השונים, וכן אוסף של מקורות אלקטרוניים.

Penguins.jpg

​​