Master of Business Administration (M.B.A)


התכנית לתואר שני במנהל עסקים מתקיימת בימי חמישי (החל מהשעה 14:00) ובימי שישי, בקמפוס האקדמית אשר נמצא במרכז העשייה של תל אביב. התכנית מבוססת על שש קבוצות קורסים המחולקות  לקורסי חובה  ולקורסים מתקדמים.

 

מבנה הלימודים

 

מסגרתנ"ז

קורסי חובה


כלי ניהול משותפים (10 נ"ז)
היבטים ניהוליים (11 נ"ז)
פונקציות ניהוליות (12 נ"ז)​

33​

קורסים מתקדמים


קורסי בחירה (4 נ"ז)
לימודי התמחות (13 נ"ז)
פרויקט גמר (4 נ"ז)​

21​
סה"כ54​

 

 


קורסי חובה: 33 נ"ז 

 

שם הקורסמס' נ"ז
התנהגות ארגונית למנהל עסקים 3
הכרת דוחות כספיים  2
ניהול המימון 3
כלכלה למנהל עסקים 3
סטטיסטיקה למנהל עסקים 3
אסטרטגיה עסקית 3  
יסודות החשבונאות 2
אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול 2
ניהול השיווק 3 
דיני עסקים 2
עקרונות היזמות העסקית 3

 

בחירת שני קורסים מתוך שלושה

 
ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי 2
ניהול התפעול 2
יסודות מערכות מידע 2

 

 

קורסי בחירה 4 נ"ז

 

יש לבחור 2 קורסים

שם הקורסמס' נ"ז
חשבונאות הניהולית 2
חדשנות בעסקים 2
ניהול פרויקטים 2
החלטות בתנאים של אי-ודאות וסיכון 2
חיזוי והסקה רבי משתנים 2

 

 


*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג
**החלוקה עשויה להיות שונה לבוגרי תואר ראשון בניהול וכלכלה או במנהל עסקים
***יתכנו שינויים והתאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה