מבנה התכנית לניהול מערכות מידע (למתחילים בתשע"ו)

שנהאשכול
מדעי המחשב מתמטיקה וסטטיסטיקה
אשכול
ניהול וכלכלה
אשכול
מערכות מידע
קורסי בחירה
ואשכול
למידה עצמית –
סמינר, פרויקט, סדנא

· מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
· מתמטיקה א'
· מבוא למדעי המחשב
· הסקה סטטיסטית
· מתמטיקה ב'
· מתמטיקה דיסקרטית
אלגברה לינארית​
· מבוא למיקרו כלכלה
· מבוא למאקרו כלכלה​
· מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
יסודות מערכות מידע
· מבני נתונים
שיטות מחקר במ"מ​

· מבוא לתקשורת מחשבים
· שפת JAVA​​
· התנהגות ארגונית מיקרו
· חשבונאות
· יסודות האסטרטגיה
· יסודות השיווק
· התנהגות ארגונית מאקרו
ניהול פרוייקטים ​
· ניתוח מערכות מידע
· ניהול פרויקטים
· -SQLתכנוןוניהול מסדי נתונים
· עיצוב ופיתוח מ"מ
· מבוא ל-SAP ERP
מנשקי אדם מחשב​
· בחירה
סמינר ​
תכנות WEB​​
· חדשנות ומ"מ​
· אבטחת מערכות מידע
· כריית מידע
· הערך האסטרטגי של מ"מ
· כלכלת מערכות מידע
אחזור מידע​
· בחירה
· פרוייקט
סדנא ​
סה"כ
נ"ז​
33-מדעי המחשב​24 - ניהול וכלכלה​37- מערכות מידע​17 בחירה
12 למידה עצמית​
סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:123 נ"ז​


תכנית הלימודים במערכות מידע מורכבת מארבעה אשכולות. שני אשכולות הבסיס – מדעי המחשב וניהול וכלכלה – אשכול מערכות המידע המקנה את ההתמחות בתחום, ואשכול הלמידה העצמית אשר נועד לאפשר ללומד להתעמק בתחומי דעת שונים ולפתח יכולות למידה עצמית. באמצעות קורסי הבחירה והסמינרים, התכנית מאפשרת להתמקד בתחומי עשייה ממוקדים בהובלת הסטודנטים עצמם, כגון סאפ ותכנון מוצרים מבוססי אינטרנט

חזרה לתפריט