שבוע פוליטי: "המחאה החברתית והזירה הפוליטית"

| kjkj

​​אחד שתיים שלוש, שוב ושוב....