כתבה 3

ghfghfd gdfgdf grtretgdfgdfgsd gdfgdfds dgdfgcvfgfdg

fgfdgdfgdf

fdgfdh

fdhfdhfdh

fghfdhfdhfd

 

hfdhfuyhkjghjhgjghjg hy tf hgfgj fufyuyuytuytyujyjgfjtyujytuytuty

 

חוה חוה ....  בדיקה

ד' בבקשה ממך שיעבוד

ד' גם עכשיו בבקשה

יכגעחגכע דגלוטכהדק למה:??????????

jhhfgdgfxgfdzbx