Bachelor of Science in Nursing

שם התואר: Bachelor of Science in Nursing B.S.N

משך התכנית: 4 שנים , 160נ"ז

ראש התוכנית: ד"ר פזית עזורי

התכנית בביה"ס למדעי הסיעוד משלבת ידע רפואי תיאורטי, מיומנויות קבלת החלטות וסמכויות לתפקוד בסביבה דינאמית עם צוות רב מקצועי להצלת חיי אדם ולהשפעה על איכות חייהם.
התכנית מקנה לסטודנט את הכלים הניהוליים להתפתח במסלולי קריירה המקצועיים והקליניים בתחום הבריאות .
אח/ות אקדמאי/ת הוא מקצוע מוביל לחיים עם מעורבות בהצלת חיי אדם והשפעה על בריאות האוכלוסייה, מבטיח קריירה מגוונת בסביבת עבודה רפואית המחליטה על חיי אדם.


אחות אקדמאית - מטרות תכנית הלימודים

 • הכשרת סטודנטים לאחים/יות אקדמאים/יות ועמידה בבחינות הרישוי להסמכה במשרד הבריאות.
 • מיקוד במיומנויות ובכישורים מתקדמים הנגזרים מהתפתחויות עכשוויות ברפואה.
 • הקניית תשתית ראשונית לניהול קבוצת מטופלים ולניהול צוות פארה רפואי.
 • רכישת מקצוע אחות אקדמית הוא תנאי בסיסי והכרחי לפיתוח מקצועי בתחום הקליני (מומחית קלינית בתחומים מקצועיים כמו כאב, סכרת, טיפול נמרץ, מיילדות) , בתחום הניהולי כמו ניהול צוותים, מוסדות בריאות, ובתחום המחקרי אקדמאי כמו תארים מתקדמים, מרצים בתחום מקצועי וניהול תכניות לימודים.

 

יתרונות התכנית

 • חטיבה ייחודית לתכנית (חטיבה ניהולית): ניהול צוות רב מקצועי, תהליך קבלת החלטות, ניהול הטיפול, תהליכי הדרכה וייעוץ למטופל ולמשפחתו. תפיסה ניהולית רחבה בתחומי הפרט, הקבוצה והמערכת של תחום הניהול.
 • תכנית הלימודים לאחות אקדמאית נלמדת בקמפוס אקדמי יוקרתי באישור ההשכלה הגבוהה בישראל. כל התכנים התיאורטיים נלמדים באקדמית תל אביב יפו.
 • ההתנסויות הקליניות למקצוע אחות אקדמאית יתקיימו במרכזים רפואיים מובילים בארץ, שיבא ואיכילוב (ת"א). ההתנסויות יתרכזו בשנתיים האחרונות של הלימודים כאשר הסטודנט רכש את הידע התיאורטי, בעל בטחון ואסרטיביות לעבוד עם צוות רב מקצועי בסביבה דינאמית.
 • שלושה ימי לימוד בשבוע  
 • מלגות גבוהות (50% שכר לימוד) לעומדים בתנאי הקבלה לשנת הלימודים תשע"ג.
 • תנאי קבלה גבוהים מכל המרכזים האקדמיים בארץ, מבטיח סביבת למידה ברמה גבוהה.

 

בלעדי באקדמית!

אפשרות של תכנית הכשרה במהלך השנה הרביעית לתפקיד של מדריך קליני מורשה תעודה " מדריך קליני מורשה" מטעם מנהל הסיעוד משרד הבריאות. הסטודנט שיעמוד בתכנית ההכשרה של קורס זה יקבל מלבד התואר BSN (מטעם משרד הבריאות) גם תעודה של מדריך קליני מורשה.

מה זה נותן לבוגר?

 • קידום מקצועי מהיר במקום העבודה
 • העדפה של המוסד הרפואי לקבלת הבוגר של המכללה על פני בוגרים אחרים
 • תגמול כספי ודרגה מקצועית
 • יוקרה מקצועית לעומת הבוגרים האחרים

 

*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.