לוח שנת הלימודים תשע"ו

תשע"ו - לוח שנת הלימודים (2015 - 2016) 

 

18.10.2015ה' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים
25.10.2015י"ב בחשוןיום א'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל*
22.1.2016י"ב בשבטיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
18.2.2016ט' באדר א'יום ה'היום הראשון לסמסטר ב'
24.3.2016י"ד באדר ב'יום ה'חופשת פורים
15.4.2016ז' בניסןיום ו'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
17.4.2016ט' בניסןיום א' יום השלמה ללימודי יום ה'
1.5.2016כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
5.5.2016כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואה*
10.5.2016ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
11.5.2016ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל **
12.5.2016ד' באייריום ה'חופשת יום העצמאות
13.5.2016ה' באייריום ו'גשר – אין לימודים

 

 

תאריך יפורסם בהמשךיום ה'יום הסטודנט***
10.6.2016ד' בסיוןיום ו'היום האחרון לסמסטר ב'
12.6.2016ו' בסיוןיום א' חופשת שבועות
10.7.2016ד' בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
16.9.2016י"ג באלוליום ו'היום האחרון לסמסטר הקיץ
30.10.2016כ"ח בתשרייום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ז

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

 

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**)  ביום הזיכרון לא יתקיימו לימודים. בערב יום הזיכרון 10.5.2016 יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

(***)הלימודים יופסקו בשעה 14:00.