חמי

 ד"ר חמי גוטליבובסקי

Download CV

Contact Details

Reception Hours:

  
 
CHEMI@MTA.AC.IL
 
 • Courses

  הכנת קורס חדש
  הפחתות שעות הוראה בגין מחקר
  מרצה ללא אירוע
  מבוא למיקרו- כלכלה
  מבוא למאקרו כלכלה
  תורת המחירים א'
  מבוא למאקרו כלכלה
  אקונומטריקה א'
  אקונומטריקה ב'
  תורת המחירים ב'
  דיני עסקים
  כלכלה יישומית ב'
  דיני עבודה
  כלכלת הגירה
  דיני מס בישראל
  דוחות מאוחדים א' - כללי חשבונאות בחברות
  דוחות מאוחדים ב'- כללי חשבונאות בחברות
  סמינר-נושאים בכלכלת ישראל
  סמינר-סוגיות בכלכלת ישראל
  סמינר-כלכלת ישראל וכלכלת הגירה
  תורת המחירים א'
  תורת המחירים ב'
  אקונומטריקה א'
  אקונומטריקה ב'
  מבוא למשפט
 • Articles

 • Books

 • Press Release