הדס

 ד"ר הדס ירון מסגנה

Download CV

Contact Details

Reception Hours:

  
 
HADASYAR@MTA.AC.IL
 
 • Courses

  מדידה והערכה איכותניות בארגונים
  התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים א'
  התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים ב'
  מבוא לאנתרופולוגיה
  שיטות מחקר איכותניות
  קונפליקט וסולידריות:מבט סוציו-אנתרופולוג
  קונפליקט וסולידריות
  חברה, אירגונים ומחאה ציבורית
  הגירה ופליטות בין עבר והווה
  מחקר מעורב ואקטיביסטי
  עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
  מבוא לאנתרופולוגיה פוליטית
  מבוא לאנתרופולוגיה פוליטית
  קונפליקט וסולידריות
  מבוא לאנתרופולוגיה פוליטית
 • Articles

 • Books

 • Press Release