רינה

 ד"ר רינה נאמן

Download CV

Contact Details

Reception Hours:

  
 
RINANE@MTA.AC.IL
 
 • Courses

  היבטים חברתיים ותרבותיים של הגירה
  מקום וטריטוריה בהיבט סוציו' ואנתרו'
  עולם הלבוש והאופנה: היבטים תרבותיים חברת
  קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה
  מבוא לאנתרופולוגיה
  בין אתר ל"אתר" - שינויים בתפיסות מקום
  בין אתר ל"אתר": על משמעויות של מקום
  בית,קהילה, מדינה :חשיבותו של מקום
  עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
 • Articles

 • Books

 • Press Release