שולמית

 ד"ר שולמית גלר

Download CV

Contact Details

Reception Hours:

  
 
SHULAMIT@MTA.AC.IL
 
 • Courses

  הפחתות שעות הוראה בגין מחקר
  מרצה ללא אירוע
  מרצה ללא אירוע 2 מדעי ההתנהגות
  פסיכולוגיה חברתית א'
  פסיכולוגיה חברתית ב'
  דינמיקה קבוצתית
  בין ונוס לדוד, הפסיכולוגיה של אידיאל היו
  בין ונוס לדוד: הפסיכו' של האידיאל הגופני
  בין ונוס לדוד:הפסיכולוגיה של אידיאל הגוף
  עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה
  מבוא לפסיכותרפיה
  סדנת עבודת גמר
  הדרכה לפרקטיקום-קלינית א'
  הדרכה לפרקטיקום-קלינית ב'
  הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'
  עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א'
  עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי ב'
  התנסות בקבוצה
  העברה והעברה נגדית
  הנחיה קבוצתית
  עבודה סמינריונית תואר שני
  תיאור' וטכניקות טיפוליות בהתערבות קצרת מ
  תהליכים קבוצתיים באירגון ובייעוץ
  גישות ושיטות התערבות בייעוץ הפסיכולוגי
  מבוא לפסיכותרפיה-גישות ושיטות התערבות
  פסיכותרפיה-גישות ושיטות בייעוץ ובטיפול
  ללא תיאור
 • Articles

 • Books

 • Press Release