מיכל

 פרופ' מיכל שטרן

Download CV

Contact Details

Reception Hours:

  
 
STERN@MTA.AC.IL
 
 • Courses

  הכנת קורס חדש
  הפחתות שעות הוראה בגין מחקר
  מרצה ללא אירוע
  מבוא להסתברות
  הסקה סטטיסטית
  עבודת גמר
  סמינר אפיון משפחות ובעיות בגרפים
  סמינר: אלגוריתמים לשרטוט גרפים
  סמינר באלגוריתמים לשרטוט גרפים
  נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה
  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
  הסקה סטטיסטית
  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
  הסקה סטטיסטית
  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
  הסקה סטטיסטית למערכות מידע
  הסקה סטטיסטית למערכות מידע
  מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
  סטטיסטיקה למנהל עסקים
  סטטיסטיקה א'
  סטטיסטיקה א'
  מבוא לסטטיסטיקה
  מבוא לסטטיסטיקה
 • Articles

 • Books

 • Press Release