ד"ר עמר ברקמן

 ד"ר עמר ברקמן

Download CV

Contact Details

Reception Hours:

  
 
OMER@MTA.AC.IL
 
 • Courses

  הפחתות שעות הוראה בגין מחקר
  מרצה ללא אירוע
  מבני נתונים
  סיבוכיות
  אבטחת מידע ממוחשב
  סמינר: אבטחת מידע
  אלגוריתמים ותכנות בסביבה מקבילית
  מבוא לקריפטוגרפיה
  מבני נתונים
  פרקים במדעי המחשב התאורטיים
  נושאים מתקדמים באבטחת מידע
  קריפטוגרפיה
 • Articles

 • Books

 • Press Release