מניעת הטרדה מינית

במטרה להבטיח כי המכללה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, התקינה המכללה, כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, את הנוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, הוראה מס' 004-01. הנוהל האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נהלי המכללה נוהל מספר 01-004 - נוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל אביב - יפו.

נציב הקבילות לענייני הטרדה מינית הינו ד"ר חמי גוטליבובסקי, ביה"ס לניהול וכלכלה,

טל' 03-6802742 chemi@mta.ac.il.

סגנית נציב קבילות לענייני הטרדה מינית הינה גב' גלית צלרמאייר

טל': 03-6802717

דוא"ל: galitze@mta.ac.il