מרצים מצטיינים בהוראה לשנת הלימודים תשע"ג

ד"ר סברינה אופנהיימרביה"ס למדעי ההתנהגות
ד"ר רביד דורוןביה"ס למדעי ההתנהגות
מר חן חגיביה"ס למדעי ההתנהגות
גב'מירה לויסביה"ס למדעי ההתנהגות
ד"ר אריה גרוניקביה"ס לממשל וחברה
ד"ר נועה לביאביה"ס לממשל וחברה
גב'תמר ערבביה"ס לממשל וחברה
ד"ר עמית קפלןביה"ס לממשל וחברה
מר אבשלום קורןביה"ס לניהול וכלכלה
ד"ר יוסף מעלםביה"ס לניהול וכלכלה
גב' עדי ריינהולדביה"ס לניהול וכלכלה
ד"ר רפאל שנירביה"ס לניהול וכלכלה
גב' אסנת גניסלבביה"ס למדעי המחשב
ד"ר ישי חביבביה"ס למדעי המחשב
ד"ר זף סגלביה"ס למדעי המחשב
ד"ר עדי שרייבמןביה"ס למדעי המחשב
ד"רקרן שחרביה"ס למדעי הסיעוד
ד"ר דוד עזראביה"ס למדעי הסיעוד
גב' דורית לינסקילימודי אנגלית
מרלואל דוד בלאקמןלימודי אנגלית