שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (S.M.S)

שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (S.M.S) ניתן לתלמידי האקדמית על ידי חברה חיצונית המקבלת מידע משרתי המכללה.


 השירות כולל משלוח הודעות על ציונים והודעות כלליות אחרות.​