מלגות יחודיות - שאלות נפוצות

כיצד מגישים בקשה לסיוע כלכלי?
טופס בקשה למלגת סיוע כלכלי יש להוריד כאן ולשלוח בדואר רשום לכתובת:
המכללה האקדמית תלאביב-יפו, יחידת שכר לימוד ומלגות, רחוב, רבנו ירוחם ת.ד. 8401, יפו, 61083.

ניתן גם להעביר את טפסי הבקשה במסירה אישית ביחידת שכר לימוד ומלגות:

המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, היחידה לשכר לימוד ומלגות,
חדר 228 בניין ווסטון
מס' טלפון: 03-6803330
מס' פקס: 03-6803361
קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 17:00-8:00
מייל: tuition@mta.ac.il

האם סטודנט/ית הלומד/ת בתוכנית שלא לקראת תואר רשאי/ת להגיש בקשה לסיוע כלכלי?
לא. רק סטודנטים מן המניין הלומדים לתואר אקדמי, ראשון או שני, זכאים להגיש מועמדות.

האם ניתן לדעת מראש אם אני זכאי למלגה?
לא ניתן לדעת מראש. כל מקרה נבדק לגופו. קבלת המלגה תלויה במצב הכלכלי של מגיש הבקשה וכן בתקציב המלגות העומד לרשות האקדמיתבאותה שנה.

אם אני זכאי למענק שחרור מצה"ל, מלגת פר"ח או חיסכון לימודים, האם ניתן להגיש בקשה גם למלגת סיוע כלכלי?
כן. מלגת פר"ח, הלוואות ומענקי משרד החינוך אינם נחשבים כמימון על ידי גורם חיצוני ועל כן אינם פוסלים קבלת מלגה.

אני עולה חדש וזכאי למענק ממינהל הסטודנטים. האם אני רשאי להגיש בקשה גם למלגת סיוע כלכלי?
כן. מענקי מינהל הסטודנטים אינם נחשבים כמימון על ידי גורם חיצוני ועל כן אינם פוסלים קבלת מלגה.

אני בת 27, נשואה, מתגוררת בנפרד מהורי, וכבר יש לי ילדים. האם אני בכל זאת צריכה לצרף את אישורי ההכנסה של ההורים?
כן. כל מי שמגיש בקשה, כולל סטודנטים נשואיםוהורים לילדים משל עצמם, חייבים לצרף אישורי הכנסה של הוריהם.


האם נשלחות גם תשובות שליליות?
תשובות תשלחנה לכל מי שהגיש טופס בקשה, כולל סטודנטים שיקבלו תשובה שלילית.

קיבלתי מלגה. כיצד היא משולמת?
חשבון שכר הלימוד שלך יזוכה בסכום המלגה במחצית הראשונה של הסמסטר שבו תתחיל את לימודיך.

קיבלתי מלגה ואני ביתרת זכות בחשבון שכר הלימוד שלי. איך אני מקבל את הכסף לחשבון הבנק שלי?
יתרת זכות בחשבון שכר הלימוד עוברת לזכותך לשנת הלימודים הבאה.
ניתן לבקש מיחידת שכר לימוד ומלגות להחזיר את היתרה באותה השנה באמצעות העברה לחשבון הבנק שלך. אם זוהי שנת לימודיך האחרונה ועומדת לרשותך יתרת זכות בחשבון שכר הלימוד, תתבקש למלא טופס בקשה להחזר כספים לשם ביצוע העברה בנקאית לחשבון הבנק. ההעברה תתבצע רק לאחר קבלת אישור על זכאותך לתואר.

ניתן להוריד טופס בקשה להחזר כספי באתר המכללה ולהעבירו ליחידת שכר לימוד ומלגות באמצעות דואר, פקס או מסירה אישית במשרדי היחידה.

איך מגישים ערעור בדבר אי-זכאות למלגת סיוע כלכלי?
ניתן להגיש ערעור רק אם ישנם נתונים נוספים או פרטים חדשים שלא נמסרו בטופס הבקשה המקורי.
המבקש לערער על ההחלטה בדבר אי-זכאותו לסיוע כלכלי יעביר את המידע החדש ליחידת שכר הלימוד ומלגות הלימודים בצירוף מכתב פנייה הולם.

לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר עם יחידת שכר לימוד ומלגות לימודים.