יחידת שכר לימוד ומלגות

​​שכר הלימוד במכללה האקדמית תל אביב-יפו נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והוא זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.

יחידת שכר לימוד ומלגות במכללה האקדמית תל אביב-יפו נותנת מענה בנושאי שכר לימוד, כגון: תקנות שכר הלימוד, הסדרת שכר הלימוד ומלגות לימודים מטעם המכללה האקדמית תל אביב יפו, או גופים חיצוניים.

 

תקנות שכר לימוד

יחידת שכר לימוד ומלגות מזמינה את כל הסטודנטים והמועמדים לקרוא את תקנות שכר הלימוד המפורסמות באתר המכללה, העיון בהן מומלץ להעמקת הידע בנושא. התקנות מפרטות את הרכב שכר הלימוד, אופן חישובו, האמצעים להסדרתו, עקרי תקנות שכר הלימוד לתואר ראשון ולתואר שני וכן חישוב שכר לימוד בעת ביטול הרשמה והפסקת לימודים. את התקנות ניתן לקרוא כאן:

https://portal.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/TakanotSite/2015Site

 

אופן הסדרת שכר הלימוד

לאחר תשלום המקדמה (התשלום הראשון) באמצעות שובר התשלום, ישנן מספר אפשרויות להסדרת יתרת שכר הלימוד:

 • באמצעות תשלום אחד, שישולם בתחילת שנת הלימודים.
 • באמצעות 5 שוברי תשלום, שנשלחים בתאריכים קבועים.
 • באמצעות תשלומים תקופתיים של הרשאה לחיוב חשבון בנק.
 • באמצעות הסדר מימון: שיתוף פעולה בין האקדמית תל אביב-יפו עם חברת שכ"ל, להסדר מימון שכר הלימוד בגובה של עד 10,000 ש"ח לשנה.
 • באמצעות כרטיס אשראי.

פרטים נוספים לגבי כל אחת מאפשרויות התשלום השונות ניתן לקבל כאן

.

מלגות לימודים

המכללה האקדמית תל אביב-יפו מציעה מגוון של מלגות לסטודנטים במהלך לימודי התואר הראשון או התואר השני :

 • מלגות סיוע כלכלי: מלגת לימודים בגובה של עד 3,000 ש"ח על בסיס מצב סוציו-אקונומי.
 • מלגות דיור: מלגת דיור של עיריית תל אביב והאקדמית תל אביב-יפו בגובה של עד 9,600 ש"ח לסטודנטים שישכרו דירות בשכונת נווה שאנן, בשכונת שפירא, בשכונת התקווה או ביפו.
 • מלגות התנדבות: מגוון של מלגות לימודים על בסיס מעורבות חברתית במסגרת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה.
 • מלגות לוחם: האקדמית תל אביב-יפו מעניקה לסטודנטים משוחררים ששירתו כלוחמים בצה"ל פטור מלא או חלקי מתשלום עבור קורסים שנועדו לחזק מיומנויות יסוד ואינם מקנים נקודות זכות לתואר. זכאי לפטור כל מי שהחל את לימודיו שנתיים ממועד השחרור משרות החובה, ולקצין תוך שלוש שנים ממועד השחרור משרות חובה.
 • מלגות לימודים מטעם גופים חיצוניים, כגון: קרן "הישג", קרן IMPACT, פרויקט פר"ח, מלגת משרד החינוך.
 • מלגות הצטיינות: האקדמית תל אביב-יפו מציעה מלגות הצטיינות לסטודנטים שהגיעו להישגים לימודיים גבוהים במיוחד בשנת הלימודים הקודמת. התהליך נעשה באמצעות המזכירות ורשימת הזכאים למלגה תפורסם בסמסטר א'.

פרטים נוספים לגבי מלגות ניתן למצוא בקישור: https://portalprod.mta.ac.il/he-il/tuition_and_scholarships/scholarships

לבירורים בנושא שכר לימוד ומלגות ניתן לפנות בכתובת:
tuition@mta.ac.il
בכל פניה בכתב יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.

 

 לתשומת ליבכם: יחידת שכר לימוד מנועה ממסירת מידע על הסטודנטים לכל אדם, לרבות בני משפחה. סטודנטים המעוניינים

לייפות כוחו של אדם אחר מטעמם, מבקשים למלא את הטופס למתן ייפוי כוח ולהעביר את המקור ליחידת שכר לימוד ומלגות. 

 

 

 

 

 

לייפות כוחו של אדם אחר מטעמם, מתבקשים למלא טופס למתן ייפוי כוח ולהעביר את המקור ליחידת שכר לימוד ומלגות.

​ 

פנו אלינו

במכללה:
חדר 228 בניין ווסטון
מנהלת יחידת שכר לימוד ומלגות: ענת קמפינסקי
רכזות יחידת שכר לימוד ומלגות:
אינס פבלנקו
ליאת סולומון
חגית גריידי
דינה סביון
שרון גביזון
שעות פעילות יחידת שכר לימוד ומלגות:
ימים א'-ה' בין השעות 12:30-08:00, ומ-13:30 עד 17:00
טלפון:
03-6803330
פקס:
03-6803361
בדואר:
היחידה לשכר לימוד ומלגות רח' רבנו ירוחם ת.ד. 8401, יפו, 61083 המכללה האקדמית של תל אביב - יפו