הלוואות לסטודנטים

הסדר מימון

המכללה האקדמית תל אביב-יפו, בשיתוף קרן שכ"ל, מציעים סטודנטים זו השנה הרביעית ברציפות את מהפכת הסדר המימון. ההסדר ניתן בשני מסלולים:

1. הסדר מימון לסטודנטים זכאים בגובה של עד 10,000 ש"ח כבר מהשנה הראשונה ללימודים. הסדר המימון ניתן ב-0% ריבית וללא הצמדה, בהחזר של עד 36 תשלומים.

לבדיקת הזכאות יש להגיש טופס בקשה ליחידת שכר לימוד ומלגות.

מועמדים אשר יתקבלו ללימודים וישלמו את מקדמת שכר הלימוד עד כחודש ממועד שליחת מכתב הקבלה, יוכלו ליהנות מהסדר מימון ללא עמידה בקריטריונים נוספים. להגשת מועמדות לחץ כאן.

 

לתשומת ליבכם:

 

*מכסת הסדר המימון ללא קריטריונים מוגבלת, והמכללה רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת.

*מועמד שייפנה בבקשה להחזר כספי בגין הסדר המימון, תבוטל זכאותו לסבסוד הריבית וההצמדה.

*מועמד שיפסיק את לימודיו יחויב לפי תקנון שכר הלימוד ותבוטל זכאותו לסבסוד הריבית וההצמדה.

*מועמד או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה באמצעות הסדר המימון שהעמידה לרשותו האקדמית תל אביב-יפו ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם.


2. הסדר מימון לכלל הסטודנטים, בהחזר חודשי קבוע של עד 60 תשלומים שווים ובריבית נמוכה. סטודנט שיבחר במסלול זה, יוכל להגיש בקשה להסדר מימון בכתובת www.sachal.co.il/mta או בטלפון 03-9635856.

 

לפרטים נוספים בנוגע להסדר מימון ניתן לפנות לגב' למלם מרשה בטלפון 03-6803319 או בכתובת אלקטרונית lemlemm@mta.ac.il.

 

הלוואות ומענקים לסטודנטים מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות

 

מפעל הלוואות ומענקים לסטודנטים, הפועל מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות, מאפשר לסטודנטים לקבל הלוואות לסיוע במימון שכר הלימוד. שיעור ההלוואה נקבע ביחס להיקף הלימודים. פרטים בדבר זכאות לקבלת הלוואה ותנאיה ניתן למצוא בטופס הבקשה להלוואה ובטופס ההסבר הנלווה אליו. טפסים אלו ניתן לקבל במזכירויות הסטודנטים בתחילת סמסטר א'.

 

הלוואות לסטודנטים מטעם האגודה הישראלית להלוואות  ללא ריבית – IFLA

 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (IFLA) מעניקה לסטודנטים הלוואות ללא ריבית. ההלוואות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי, בתחומי המדעי היישומי, הלומדים במוסדות אקדמיים בישראל. גובה ההלוואה הינו עד 20,000 ש"ח. למידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט של האגודה.

 


מערך סיוע לסטודנטים

 

פיקדון אישי

לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, ניתן להשתמש בכספי הפיקדון האישי שעומד לרשות החיילים המשוחררים ובני השירות הלאומי על מנת לשלם את שכר הלימוד במכללה האקדמית תל אביב-יפו.

סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד בכספי הפיקדון, יודיע ליחידת שכר לימוד ומלגות על גובה הפיקדון העומד לרשותו ביום ההודעה, ויקבל שובר על סכום הפיקדון בהתאם.
אם סכום הפיקדון נמוך מהסכום אותו נדרש הסטודנט לשלם באותה עת, יחידת שכר לימוד תנפיק עבורו שני שוברים נפרדים: האחד על סכום השווה לסכום כספי הפיקדון והשני על סכום יתרת התשלום.


אישור לתשע"ד-תשע"ה ע"פ חוק לקליטת חיילים משוחררים.

 

הסדר שכר לימוד מיוחד למשרתים במילואים

 

מידע בנושא זכויות המשרתים במילואים ניתן למצוא בתקנון זכויות הסטודנט המשרת במילואים ובמזכירות הסטודנטים.

 

שירותי ביטוח

 

המכללה האקדמית תל אביב-יפו מבטחת את כל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת כלל ביטוח. הביטוח מבטח את הסטודנט בכל מקום בעולם ובכל שעה ביממה, מפני מקרים של אובדן כושר עבודה, אובדן כושר לימודים, נכות או מוות כתוצאה מתאונה– כל זאת במגבלות ובתנאים המפורטים בפוליסה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר מיקי פז בכתובת Mikipaz@byashir.co.il

 

 

שירותים נוספים לסטודנט

לחץ כאן