פטורים לבוגרי יחידות צבאיות - התכנית למערכות מידע

פטורים לבוגרי בסמ"ח

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנון וניהול מסדי נתונים
 3. ניתוח מערכות מידע
 4. יסודות מערכות מידע
 5. מבוא ל-ERP
 6. מבוא למדעי המחשב* לבעלי תעודת י"ג עם מבחן חיצוני במדמ"ח
 7. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA * לבעלי תעודת י"ג עם מבחן חיצוני בג'אווה
 8. מבני נתונים * לבעלי תעודת י"ג עם מבחן חיצוני במבנ"ת
 9. אלגברה ליניארית ** לבעלי תעודת י"ד עם מבחן חיצוני בליניארית
 10. פטור קורס בחירה במערכות מידע ** לבעלי תעודת י"ד – בלימודים ללא התמחות בלבד
טבלת סיכום פטורים סה"כ נ"ז סה"כ ש"ס
קורס מיישם ERP בלבד 10 15
* מיישם ERP + י"ג עם כל המבחנים החיצוניים כמפורט 21 29
 ** מיישם ERP + י"ד עם מבחנים חיצוניים כמפורט (במסלול ללא התמחות) 27 36
** מיישם ERP + י"ד עם מבחנים חיצוניים כמפורט (במסלול עם התמחות) 25 34

 

שימו לב:
הפטורים תקפים למי שעשה את הקורס במתכונתו החדשה, החל משנת 2019
 

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנון וניהול מסדי נתונים
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 5. תכנות WEB
 6. DEVOPS (בחירה במ"מ) *
 7. פטור קורס בחירה נוסף במ"מ *
סיכום פטורים סה"כ נ"ז סה"כ ש"ס
* קורס תכנות רגיל/שחר (ללא התמחות) 18 25
קורס תכנות רגיל/שחר (מסלול עם התמחות) 14 21

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנות לצד שרת – רק ללומדים מערכות מידע במסלול ללא התמחות או בהתמחות באבטחת סייבר
 3. תכנות WEB – בכפוף להשלמת שלב 8

סה”כ נ”ז פטור: 3 סה"כ ש"ס: 6

כולל תוספת למסיימי שלב 8 של 6 נ"ז, סה"כ שעות סמסטריאליות: 10

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנות WEB
 3. מבוא לתקשורת מחשבים
 4. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 5. DEVOPS (בחירה במ"מ) *
 6. פטור קורס בחירה נוסף במ"מ *
 7. מדמ"ח – בכפוף ללימוד קורס C בצבא עם מבחן
סיכום פטורים סה"כ נ"ז סה"כ ש"ס
 * נתמ"מ בלבד – (ללא התמחות) 12 16
* כולל קורס ומבחן ב-C (ללא התמחות) 17 22
נתמ"מ בלבד – במסלול עם התמחות 8 12
כולל קורס ומבחן ב-C (עם התמחות) 13 18

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. ניהול איכות תוכנה (בחירה במ”מ) *
סיכום פטורים סה”כ נ”ז סה”כ ש”ס
* בודקי תוכנה במסלול ללא התמחות 2 5
בודקי תוכנה במסלול עם התמחות 0 3

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים
 3. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 4. אבטחת מידע ממוחשב

פטורים רק בהתמחות סייבר:

 1. מערכות הפעלה לסייבר
 2. סדנה בהתמודדות מתקפת סייבר א’
 3. סדנה בהתמודדות מתקפת סייבר ב’
 4. קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח
סיכום פטורים סה”כ נ”ז סה”כ ש”ס
מערכות מידע ללא התמחות/התמחות בחדשנות 7 10
מערכות מידע עם התמחות אבטחת סייבר

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם

סה”כ נ”ז: 2  I  סה”כ ש”ס: 5

פטורים מהקורסים הבאים:

 1. ממשקי אדם מחשב

סה”כ נ”ז: 2  I  סה”כ ש”ס: 2

הפטור יינתן רק במידה ועברת את אחד מקורסי הבסיס הבאים:
• קורס תכנות (שחר/רגיל)
• קורס מיישמי ERP
• קורס נתמ”מ חדש/DEVOPS
• קורס מפתחי לומדות
• קורס מגן סייבר
• קורס בודק תוכנה
• קורס אנליסט מידע

פטורים לבוגרי קורסי מחשוב במודיעין

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. אבטחת מידע ממוחשב – למסלול כללי והתמחות בחדשנות
 5. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי
 6. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות סייבר

סה"כ פטור- ללא התמחות 14 נ"ז

סה"כ פטור- התמחות בחדשנות 10 נ"ז

סה"כ פטור- התמחות בסייבר 10 נ"ז 

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי
 6. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 7. מערכת הפעלה לסייבר – פטור להתמחות סייבר

סה"כ פטור – ללא התמחות 15

סה"כ פטור – התמחות בחדשנות 13

סה"כ פטור – התמחות בסייבר 15

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 6. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי
 7. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 8. מערכת הפעלה לסייבר – פטור להתמחות סייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 18

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 16

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 18

​ פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 3. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 4. מערכת הפעלה לסייבר – פטור להתמחות סייבר
 5. שני קורסי בחירה באשכול מערכות מידע- למסלול הכללי

סה”כ פטור – ללא התמחות 9

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 5

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 7

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 3. הסקה סטטיסטית למערכות מידע
 4. מבוא למדעי המחשב
 5. מבני נתונים
 6. אלגברה ליניארית
 7. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 8. קורס בחירה באשכול מערכות מידע
 9. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם

סה”כ פטור – ללא התמחות 25

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 23

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 23

תוקף – נובמבר 2017

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 4. מבוא לתקשורת מחשבים/ מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר
 6. טרור ואינטרנט – פטור להתמחות בסייבר
 7. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי

סה”כ נ”ז פטור ללא התמחות: 14

סה”כ נ”ז פטור התמחות בחדשנות: 10

סה”כ נ”ז פטור – התמחות בסייבר: 14

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. אבטחת מידע / אבטחת מידע סייבר
 6. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 7. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר
 8. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול הכללי

סה”כ פטור – ללא התמחות 17

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 15

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 17

(במקרה זה יש להתייחס לשמות שכן הסימון 8084 מופיע גם כסימון של קורס אחר בשם ממ”ס בית בזלת, למרות שמדובר בשני קורסים נפרדים)

פטורים מקורסים:

 • מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 • מבוא למדעי המחשב
 • מבני נתונים
 • מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 • תכנון וניהול מסדי נתונים
 • תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 • מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 • מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר
 • קורס בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי

סה”כ פטור – ללא התמחות 21

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 19

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 21

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. עיצוב ופיתוח מערכות מידע
 6. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 7. אבטחת מידע/ אבטחת מידע סייבר
 8. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי
 9. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 10. קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח – פטר להתמחות בסייבר
 11. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 25

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 21

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 25

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבני נתונים
 4. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. תכנות WEB
 6. אבטחת מידע / אבטח מידע סייבר
 7. 2 קורסי בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי
 8. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 9. קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח – פטור להתמחות בסייבר
 10. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 22

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 18

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 22

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 3. אבטחת מידע / אבטחת מידע סייבר
 4. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי
 5. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 6. קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח – פטור להתמחות בסייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 9

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 7

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 9

(במקרה זה יש להתייחס לשמות שכן הסימון 8084 מופיע גם כסימון של קורס אחר בשם ממ”ס אפולו, למרות שמדובר בשני קורסים נפרדים)

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 4. תכנות WEB
 5. תכנון וניהול מסדי נתונים

סה”כ פטור – ללא התמחות 14

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 14

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 14

פטורים מקורסים:

 1. אבטחת מידע/ אבטחת מידע סייבר
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים /מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. תכנות WEB
 6. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם

סה”כ פטור – ללא התמחות 15

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 15

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 15

פטורים מקורסים:

 1. ​אבטחת מידע/ אבטחת מידע סייבר
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי
 6. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 7. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 14

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 12

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 14

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 3. קורס בחירה באשכול מערכות מידע- למסלול כללי
 4. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר
 5. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם

סה”כ פטור – ללא התמחות 7

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 5

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 7

פטורים מקורסים:

 1. ​איחזור מידע
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבני נתונים
 5. תכנון וניהול מסדי נתונים
 6. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 7. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי
 8. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 9. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 21

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 19

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 21

פטורים מקורסים:

 1. אבטחת מידע / אבטחת מידע סייבר
 2. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 3. מבוא למדעי המחשב
 4. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. מבני נתונים
 6. עיצוב ופיתוח מ”מ
 7. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 8. קורס בחירה באשכול מערכות מידע למסלול כללי
 9. קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח – פטור להתמחות בסייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 21

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 19

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 21

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 3. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 4. מערכות הפעלה לסייבר – להתמחות בסייבר
 5. תכנון וניהול מסדי נתונים
 6. תכנות WEB
 7. קורס בחירה במערכות מידע – למסלול כללי

סה”כ נ”ז פטור ללא התמחות: 13

סה”כ נ”ז פטור התמחות בחדשנות: 11

סה”כ נ”ז פטור התמחות בסייבר: 13

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 3. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 4. קורס בחירה במערכות מידע – למסלול כללי

סה”כ פטור – ללא התמחות 7

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 5

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 5

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA
 3. תכנון וניהול מסדי נתונים
 4. ניהול איכות תוכנה – פטור ללימודים ללא התמחות
 5. תכנות web
 6. תכנות צד שרת – פטור ללימודים בהתמחות סייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 11

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 9

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 11

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא למדעי המחשב
 3. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 4. מבני נתונים
 5. עיצוב ופיתוח מ”מ
 6. קורס בחירה במערכות מידע – למסלול כללי
 7. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 8. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר

סה”כ פטור – ללא התמחות 18

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 16

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 18

פטורים מקורסים:

 1. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם

סה”כ פטור – ללא התמחות 2

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 2

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 2

בסיום מוצלח של ההכשרה (ציון למעלה מ 80), ממשיכים להכשרת חרמון

הערה: הפטורים הרשומים כאן הם עבור אלו שלא המשיכו לקורס חרמון

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. קורס בחירה באשכול מערכות מידע- למסלול כללי

סה”כ פטור- ללא התמחות 2 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 0 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בסייבר 0 נ”ז

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 3. מבוא לתקשורת מחשבים/מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 4. תכנון וניהול מסדי נתונים
 5. מערכות הפעלה לסייבר פטור- להתמחות סייבר
 6. קורס בחירה באשכול מערכות מידע פטור מ-1 קורס בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 10 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 8 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בסייבר 10 נ”ז

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מדמ”ח
 3. מבוא לתקשורת מחשבים/מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 4. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 5. מערכות הפעלה לסייבר- פטור להתמחות בסייבר
 6. קורס בחירה באשכול מערכות מידע- פטור מ-2 קורסי בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 14 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 10 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בסייבר 12 נ”ז

סימול מקצועי 1142 החל מפברואר 2020 עד ינואר 2021

סימול מקצועי 9183 החל מפברואר 2021

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מדמ”ח
 3. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 4. מבוא לתקשורת מחשבים/מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. מערכות הפעלה לסייבר- פטור להתמחות סייבר
 6. קורס בחירה באשכול מערכות מידע פטור מ-2 קורסי בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 14 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 10 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בסייבר 12 נ”ז

סימול מקצועי 1142 החל מפברואר 2020 עד ינואר 2021

סימול מקצועי 9183 החל מפברואר 2021

פטורים מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מערכות הפעלה לסייבר- פטור להתמחות בסייבר
 3. קורס בחירה באשכול מערכות מידע- פטור מ-1 קורס בחירה ללימודים ללא התמחות
 4. קורס בחירה באשכול כללי- פטור מ-1 קורס בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 4 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 0 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בסייבר 2 נ”ז

פטור מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנון וניהול מסדי נתונים
 3. תכנות WEB
 4. מבוא לתקשורת מחשבים/מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 6. מערכות הפעלה לסייבר פטור להתמחות בסייבר
 7. קורס בחירה באשכול מערכות מידע- פטור מ-1 קורסי בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 13 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 11 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בסייבר 13 נ”ז

פטור מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנון וניהול מסדי נתונים
 3. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 4. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר
 5. קורס בחירה באשכול מערכות מידע- פטור מ-2 קורסי בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 9 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 5 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בסייבר 7 נ”ז

פטור מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מבוא לתקשורת מחשבים/מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 3. תכנות WEB
 4. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 5. תכנון וניהול מסדי נתונים
 6. מערכות הפעלה לסייבר- פטור להתמחות בסייבר
 7. קורס בחירה באשכול מערכות מידע- פטור מ-1 קורסי בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 13 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 11 נ”ז
סה”כ פטור- התמחות בסייבר 13 נ”ז

פטור מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. תכנות WEB
 3. תכנות לצד שרת – פטור בהתמחות לסייבר
 4. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – למסלול כללי

סה”כ פטור – ללא התמחות 5

סה”כ פטור – התמחות בחדשנות 3

סה”כ פטור – התמחות בסייבר 5

פטור מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 3. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 4. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר
 5. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – פטור מ-1 קורס בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 7 נ”ז

סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 5 נ”ז

סה”כ פטור- התמחות בסייבר 7 נ”ז

פטור מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מדמ”ח
 3. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 4. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 5. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר
 6. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – פטור מ-2 קורס בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 14 נ”ז

סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 10 נ”ז

סה”כ פטור- התמחות בסייבר 12 נ”ז

פטור מקורסים:

 1. מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 2. מודולים בפייתון לתכנות מתקדם
 3. מבוא לתקשורת מחשבים / מבוא לתקשורת מחשבים סייבר
 4. מערכות הפעלה לסייבר – פטור להתמחות בסייבר
 5. קורס בחירה באשכול מערכות מידע – פטור מ-1 קורס בחירה ללימודים ללא התמחות

סה”כ פטור- ללא התמחות 7 נ”ז

סה”כ פטור- התמחות בחדשנות 5 נ”ז

סה”כ פטור- התמחות בסייבר 7 נ”ז

רוצה ללמוד באקדמית?

מלא/י פרטים ונהיה בקשר בקרוב!

  טופס רישום מקוון
  כבר יודע/ת בידיוק מה את/ה רוצה?
  הרשמ/י באופן מקוון לשנת הלימודים הקרובה
  לרישום מקוון