כניסה

קשרי חוץ - חבר הנאמנים

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של המכללה ובמסגרת סמכויותיו עפ"י התקנון הכללי נמנים בחירת יו"ר חבר נאמנים, ועד מנהל ויו"ר ועד מנהל, בחירת נשיא המכללה וסגניו, בחירת מבקר, ועדת ביקורת וקביעת סמכויותיהם. פיקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה. אישור התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח המכללה. התקנת תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והועדה האקדמית, הקמת ועדות קבע אד הוק וקביעת סמכויותיהן. מינוי רו"ח וקביעת שכרו, אישור מאזן העמותה, תיקונים לתקנון העמותה, החלטה על השימוש בנכסי העמותה ורכושה בתהליכי פירוק.

יו"ר חבר הנאמנים

יו"ר חבר הנאמנים יבחר מתוך חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים. בסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. סה"כ תשע שנים.
יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים.
 
 

יו"ר חבר הנאמנים - מר בועז רעם

חברי חבר הנאמנים

מובילי עסקים ודעת קהל מכל תחומי העשייה בחברה. החברים מתמנים ע"י חבר הנאמנים. בחבר הנאמנים נציגים מהאקדמיה, שוק ההון, עולם ההיי טק, המגזר העסקי, הציבורי והחברתי. חבר הנאמנים פועל גם לתמיכה בשיפור והרחבה של פעילותה האקדמית של המכללה.


 • מר אבו ג'עפר יוסף
 • גב' אבישר רלי
 • פרופ' אורגלר יאיר
 • גב' אורן הילה
 • מר אטיאס אברהם
 • מר אילת גדעון
 • מר אלון בני
 • מר אליהו שלמה
 • מר אלפי יוסי
 • מר אמיר דרור
 • מר אשרף אלי
 • מר בילצ'ק גבי
 • רו"ח בלומנטל מיקי
 • מר בראל חגי
 • מר ברדה קובי
 • גב' ברוניצקי דיתה
 • מר ברנע דן
 • מר גוזמן רמי
 • גב' גוילי אסתר
 • מר גור נעמן
 • מר גייגר מיכה
 • ד"ר גייגר-אביגדור טלי
 • מר גיל אלן
 • פרופ גפני רותי
 • גב' דולב רונית
 • מר דורי אלון
 • פרופ' דינשטיין יורם
 • ד"ר הדס הלה
 • מר הולצמן זאב
 • מר הירשמן פז
 • עו"ד הלוי אמיר
 • פרופ' ונציה יצחק
 • פרופ' ועדיה איילון
 • גב' זבאנה טנאס חולוד
 • קאדי זבדה מוחמד
 • מר זולטן יריב
 • ד"ר זילכה גורי
 • מר זיסאפל זהר
 • מר חולדאי רון
 • פרופ' יהודאי עמירם
 • מר ישראל פול
 • מר כהן מרדכי
 • עו"ד כץ מירי
 • גב' לבנון אסתר
 • פרופ' לוי יונתה
 • מר לוין עופר 
 • מר לויתן דוד
 • מר ליננברג בעז
 • פרופ' מיטלמן משה
 • גב' נהב סמדר
 • גב' נרקיס דליה
 • גב' סברסקי סופר נאווה
 • מר סלונימסקי צבי
 • מר סלע יוסי
 • ד"ר עזורי פזית
 • פרופ' עמיר דן
 • מר ערמוני אבינעם
 • פרופ' פאר יעקב
 • ד"ר פלג ישראל
 • מר פלדמן שי
 • מר פנדאקה כרים
 • פרופ' פרידלנד נחמיה
 • גב' פרשקר דליה
 • מר צולר רביב
 • פרופ' צנג ישראל
 • גב' קנז נגה
 • מר רעם בועז
 • ד"ר רקאנטי שולה     
 • עו"ד שטח יוסף
 • מר שטיינברג אריק
 • מר שרת תומר
 • ד"ר תמר טאובר-פאוזר 
 • פרופ' דרור ורמן
 • פרופ. מיכאיל קרייני
 • פרופ. מיכל פרנס
 • פרופ. עדה שפיצר
 • מר. אבי דומושביצקי
 •  ד"ר גרסיאלה טרכטנברג
 • ד"ר דלית נאור
 • מר עדן סלובטיק
 • מר דקל יעקובוביץ'
 • מר זיו רוזן