כניסה

קשרי חוץ - חבר הנאמנים

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של המכללה ובמסגרת סמכויותיו עפ"י התקנון הכללי נמנים בחירת יו"ר חבר נאמנים, ועד מנהל ויו"ר ועד מנהל, בחירת נשיא המכללה וסגניו, בחירת מבקר, ועדת ביקורת וקביעת סמכויותיהם. פיקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה. אישור התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח המכללה. התקנת תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והועדה האקדמית, הקמת ועדות קבע אד הוק וקביעת סמכויותיהן. מינוי רו"ח וקביעת שכרו, אישור מאזן העמותה, תיקונים לתקנון העמותה, החלטה על השימוש בנכסי העמותה ורכושה בתהליכי פירוק.

יו"ר חבר הנאמנים

יו"ר חבר הנאמנים יבחר מתוך חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים. בסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. סה"כ תשע שנים.
יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים.
 
 

יו"ר חבר הנאמנים- מר אריק שטיינברג

חברי חבר הנאמנים

מובילי עסקים ודעת קהל מכל תחומי העשייה בחברה. החברים מתמנים ע"י חבר הנאמנים. בחבר הנאמנים נציגים מהאקדמיה, שוק ההון, עולם ההיי טק, המגזר העסקי, הציבורי והחברתי. חבר הנאמנים פועל גם לתמיכה בשיפור והרחבה של פעילותה האקדמית של המכללה.

 • מר חמיס אבו אלעאפיה
 • גב' רלי אבישר
 • פרופ' יאיר אורגלר
 • גב' הילה אורן
 • מר אברהם אטיאס
 • מר בני אלון
 • מר שלמה אליהו
 • מר דרור אמיר
 • מר יואל אסתרון
 • מר אלי אשרף
 • פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
 • פרופ' שלמה בידרמן
 • רו"ח מיקי בלומנטל
 • מר עפר בנגל
 • מר קובי ברדה
 • גב' יהודית ברוניצקי
 • ד"ר ארנה ברי
 • מר דן ברנע
 • מר גבי בילצ'ק
 • פרופ' גילי גולדצוויג
 • מר רמי גוזמן
 • מר נעמן גור
 • מר מיכה גייגר
 • מר דוד גרנות
 • מר אלן גיל
 • ד"ר טלי גיגר אביגדור
 • גב' רונית דולב
 • מר אבי דומושביצקי
 • פרופ' יורם דינשטיין
 • פרופ' גדעון דרור
 • מר אלון דורי
 • ד"ר הילה הדס
 • מר זאב הולצמן
 • עו"ד אמיר הלוי
 • גב' ליאת וייס שחף
 • פרופ' איילון ועדיה
 • גב' חולוד זבאנה טנאס
 • קאדי מוחמד זיבדה
 • מר גורי זילכה
 • גב' מיכל זימלר
 • מר זהר זיסאפל
 • מר רון חולדאי
 • פרופ' אסף מידני
 • פרופ' עמירם יהודאי
 • מר בני ילין
 • מר חגי בראל
 • מר מרדכי כהן
 • עו"ד מירי כץ
 • גב' אסתר לבנון
 • מר עופר לוין
 • מר דוד לויתן
 • פרופ' משה מיטלמן
 • פרופ' חנה נווה
 • גב' דליה נרקיס
 • גב' נאווה סברסקי סופר 
 • מר צבי סלונימסקי
 • מר יוסי סלע
 • מר עמוס ספיר
 • ד"ר זף סגל
 • עו"ד דן עופר
 • ד"ר פזית עזורי
 • פרופ' דן עמיר
 • מר אבינעם ערמוני
 • פרופ' יעקב פאר
 • פרופ' שאול פוקס
 • גב' דליה פישלזון
 • ד"ר ישראל פלג
 • מר זאב פלדמן
 • פרופ' נחמיה פרידלנד
 • גב' דליה פרשקר
 • מר רביב צולר
 • פרופ' ישראל צנג
 • גב' נגה קנז
 • פרופ' גיורא קינן
 • מר שי פלדמן
 • מר פול ישראל
 • מר בן רבינוביץ
 • ד"ר שולה רקאנטי
 • גב' אסתר שחם
 • מר תומר שרת
 • מר צבי שפירא
 • עו"ד יוסף שטח
 • מר צבי שפירא