כניסה

קשרי חוץ - חבר הנאמנים

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של המכללה ובמסגרת סמכויותיו עפ"י התקנון הכללי נמנים בחירת יו"ר חבר נאמנים, ועד מנהל ויו"ר ועד מנהל, בחירת נשיא המכללה וסגניו, בחירת מבקר, ועדת ביקורת וקביעת סמכויותיהם. פיקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה. אישור התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח המכללה. התקנת תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והועדה האקדמית, הקמת ועדות קבע אד הוק וקביעת סמכויותיהן. מינוי רו"ח וקביעת שכרו, אישור מאזן העמותה, תיקונים לתקנון העמותה, החלטה על השימוש בנכסי העמותה ורכושה בתהליכי פירוק.

 

יו"ר חבר הנאמנים
יו"ר חבר הנאמנים יבחר מתוך חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים. בסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. סה"כ תשע שנים.
יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים.
 
 

יו"ר חבר הנאמנים- מר אריק שטיינברג

חברי חבר הנאמנים

מובילי עסקים ודעת קהל מכל תחומי העשייה בחברה. החברים מתמנים ע"י חבר הנאמנים. בחבר הנאמנים נציגים מהאקדמיה, שוק ההון, עולם ההיי טק, המגזר העסקי, הציבורי והחברתי. חבר הנאמנים פועל גם לתמיכה בשיפור והרחבה של פעילותה האקדמית של המכללה.

 

 • פרופ' יאיר אורגלר
 • מר אברהם אטיאס
 • מר בני אלון
 • מר שלמה אליהו
 • מר יצחק אלרון
 • מר דרור אמיר
 • מר יואל אסתרון
 • ד"ר איתמר בורוביץ
 • פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
 • פרופ' שלמה בידרמן
 • רו"ח מיקי בלומנטל
 • מר עפר בנגל
 • ד"ר רונית בנדורי
 • מר קובי ברדה
 • גב' יהודית ברוניצקי
 • ד"ר ארנה ברי
 • מר דן ברנע
 • ד"ר עמר ברקמן
 • פרופ' גילי גולדצוויג
 • מר נעמן גור
 • מר מיכה גיגר
 • ד"ר אילון גנור
 • גב' לימור גרובר
 • מר אבי דומושביצקי
 • פרופ' יורם דינשטיין
 • ד"ר הילה הדס
 • מר זאב הולצמן
 • עו"ד אמיר הלוי
 • מר דן וילנסקי
 • גב' חולוד זבאנה טנאס
 • קאדי מוחמד זיבדה
 • מר גורי זילכה
 • מר זהר זיסאפל
 • מר רון חולדאי
 • פרופ' נעמי חזן
 • פרופ' יאיר טאומן
 • פרופ' עמירם יהודאי
 • מר בני ילין
 • מר אלישע ינאי
 • מר פול ישראל
 • מר מרדכי כהן
 • פרופ' אלעזר כוכבא
 • גב' אסתר לבנון
 • מר שי לבנת
 • מר עמירם לוינברג
 • מר דוד לויתן
 • פרופ' חנה נווה
 • עו"ד אורי סלונים
 • מר צבי סלונימסקי
 • מר יוסי סלע
 • מר עמוס ספיר
 • עו"ד דן עופר
 • ד"ר פזית עזורי
 • פרופ' דן עמיר
 • מר אבינועם ערמוני
 • גב' דליה פישלזון
 • ד"ר ישראל פלג
 • מר זאב פלדמן
 • מר עופר פרי
 • פרופ' נחמיה פרידלנד
 • פרופ' מיכל פרנס
 • גב' דליה פרשקר
 • מר רביב צולר
 • מר ארז צור
 • פרופ' ישראל צנג
 • פרופ' גיורא קינן
 • מר צבי קנור
 • מר בן רבינוביץ
 • פרופ' יהודה רודיטי
 • מר אלון רוזן
 • ד"ר זאב רותם
 • ד"ר שולה רקנאטי
 • עו"ד יוסף שטח
 • מר אריק שטיינברג
 • מר צבי שפירא
 • מר תומר שרת