כניסה

אודות - חבר הנאמנים

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של המכללה ובמסגרת סמכויותיו עפ"י התקנון הכללי נמנים בחירת יו"ר חבר נאמנים, ועד מנהל ויו"ר ועד מנהל, בחירת נשיא המכללה וסגניו, בחירת מבקר, ועדת ביקורת וקביעת סמכויותיהם. פיקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה. אישור התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח המכללה. התקנת תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והועדה האקדמית, הקמת ועדות קבע אד הוק וקביעת סמכויותיהן. מינוי רו"ח וקביעת שכרו, אישור מאזן העמותה, תיקונים לתקנון העמותה, החלטה על השימוש בנכסי העמותה ורכושה בתהליכי פירוק.

יו"ר חבר הנאמנים

יו"ר חבר הנאמנים יבחר מתוך חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים. בסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. סה"כ תשע שנים.
יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים.
 
 

יו"ר חבר הנאמנים- מר אריק שטיינברג

חברי חבר הנאמנים

מובילי עסקים ודעת קהל מכל תחומי העשייה בחברה. החברים מתמנים ע"י חבר הנאמנים. בחבר הנאמנים נציגים מהאקדמיה, שוק ההון, עולם ההיי טק, המגזר העסקי, הציבורי והחברתי. חבר הנאמנים פועל גם לתמיכה בשיפור והרחבה של פעילותה האקדמית של המכללה.

 • מר חמיס אבו אלעאפיה
 • גב' רלי אבישר
 • פרופ' יאיר אורגלר
 • גב' אסתר שחם
 • גב' הילה אורן
 • מר אברהם אטיאס
 • גב' יעל אילן
 • מר בני אלון
 • מר שלמה אליהו
 • מר דרור אמיר
 • מר יואל אסתרון
 • מר אלי אשרף
 • פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
 • פרופ' שלמה בידרמן
 • ד"ר זף סגל
 • רו"ח מיקי בלומנטל
 • מר עפר בנגל
 • ד"ר רונית בנדורי
 • מר קובי ברדה
 • גב' יהודית ברוניצקי
 • ד"ר ארנה ברי
 • מר דן ברנע
 • פרופ' גילי גולדצוויג
 • מר רמי גוזמן
 • מר נעמן גור
 • מר מיכה גייגר
 • מר דוד גרנות
 • גב' רונית דולב
 • מר אבי דומושביצקי
 • פרופ' יורם דינשטיין
 • פרופ' גדעון דרור
 • ד"ר הילה הדס
 • מר זאב הולצמן
 • עו"ד אמיר הלוי
 • גב' חולוד זבאנה טנאס
 • קאדי מוחמד זיבדה
 • מר גורי זילכה
 • גב' מיכל זימלר
 • מר זהר זיסאפל
 • מר רון חולדאי
 • פרופ' אסף מידני
 • פרופ' עמירם יהודאי
 • גב' רים יונס
 • מר בני ילין
 • מר חגי בראל
 • מר מרדכי כהן
 • עו"ד מירי כץ
 • גב' אסתר לבנון
 • גב' ליאת וייס שחף
 • מר שי לבנת
 • מר עופר לוין
 • מר עמירם לוינברג
 • מר דוד לויתן
 • פרופ' חנה נווה
 • גב' דליה נרקיס
 • גב' נאווה סברסקי סופר 
 • מר צבי סלונימסקי
 • מר יוסי סלע
 • מר עמוס ספיר
 • עו"ד דן עופר
 • ד"ר פזית עזורי
 • פרופ' דן עמיר
 • מר אבינעם ערמוני
 • פרופ' יעקב פאר
 • פרופ' שאול פוקס
 • גב' דליה פישלזון
 • ד"ר ישראל פלג
 • מר זאב פלדמן
 • פרופ' נחמיה פרידלנד
 • גב' דליה פרשקר
 • מר רביב צולר
 • פרופ' ישראל צנג
 • גב' נגה קנז
 • פרופ' גיורא קינן
 • מר בן רבינוביץ
 • ד"ר שולה רקאנטי
 • עו"ד יוסף שטח
 • מר צבי שפירא
 • מר תומר שרת
 • ד"ר טלי גיגר אביגדור
 • מר שי פלדמן
 • מר פול ישראל
 • פרופ' איילון ועדיה
 • מר אלן גיל