כניסה

מכרז פומבי מספר 02/2020 להפקת מושבי חבר נאמנים וטקסי הענקת תארים למוסמכי ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב-יפו

שלום רב,

עקב המצב ותקנות לשע"ח המגבילות תנועת והתכנסות אנשים, אנו מבקשים לעדכנכם כי המכרז הוקפא.

 

עם החזרה לשגרה והסרת המגבלות נקבל החלטה מחודשת.

 

בברכת בריאות טובה.מכרז פומבי 022020 - להפקת מושבי חבר הנאמנים וטקסי הענקת תארים

 

נספח א'1 - הצעת מחיר.

 

טבלת שאלות הבהרה.

 

מענה לשאלות הבהרה 

      
      עדכון מסמכי המכרז