כניסה

קול קורא להירשם לרשימת מציעים

המכללה האקדמית של ת"א יפו מבקשת לצאת בהליך פניה לקבלת הצעות להתקשרות עם יועץ מנהל ביטחון למכללה, ולצורך כך מבקשת לקיים רשימת מציעים רלוונטיים.

אך ורק מועמדים העונים על כל דרישות הסף (דרישות מצטברות) שלהלן מוזמנים בזה להגיש מועמדות להצטרפות למאגרים, וזאת באמצעות דוא"ל asico@mta.ac.il עד לתאריך 7.11.19 (באחריות המציעים לוודא הגעה של הדוא"ל)


תנאי סף להיכלל במאגר המציעים:

  • מציע שהינו עוסק מורשה ועסקיו בישראל
  • בוגר יחידה קרבית בצה"ל, מג"ב או משטרה, ובוגר  קורס פיקודי
  • בוגר קורס  מנהלי ביטחון מונחה משטרת ישראל ובעל תעודה בתוקף
  • בעל ניסיון של לפחות חמש שנים בתחום האבטחה בעשר השנים האחרונות (2009-2018).
  • בעל ניסיון כמנהל ביטחון במוסד ציבורי או גוף פרטי ובו לפחות צוות  של 6 מאבטחים במשמרת שבו עבד לפחות שלוש שנים  בחמש השנים האחרונות (2014-2018).
  • בעל תואר ראשון.
  • בעל יכולת הגעה למכללה ברכב בפרק זמן ממוצע של עד 30  דק' (בשעות העומס)

 

על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.