כניסה

מכרז פומבי מס' 01/2021 עם הליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי ניקיון למכללה האקדמית תל אביב יפו- מענה לשאלות הבהרה

תשומת לב המציעים מופנית לעדכון לגבי תנאי סף 4.8- המכללה מעדכנת כי ניתן לצרף להצעה, כחלופה לדוח הכספי השנתי עבור שנת 2020, אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי השנתי של המציע לשנת 2020, כפי שדווח למע"מ.

 

 

קובץ מענה לשאלות הבהרה

 

טבלת ותק עובדי ניקיון  

 

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג