כניסה

מכרז פומבי 07/2016 לבחירת קבלן ראשי לביצוע שינויים והתאמות ועוד במרתף בניין ניהול וכלכלה

סטטוס: פעיל  
תאריך פרסום:  09 בדצמבר 2016
תאריך אחרון להגשת הצעה: יום חמישי ה 12.01.17 בשעה 12:00

 

פרוטוקול סיור ספקים

 

רשימת משתתפים בסיור קבלנים

 


הערות כלליות: 

    1.  סיור קבלנים – יתקיים בתאריך 15.12.2016 בשעה 14:00 (נוכחות חובה)
    2. השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של 1,000 ₪. תשלום דמי ההשתתפות במכרז ייעשה באמצעות המחאה משוכה ע"י המציע נכון ליום מסירתה לפקודת המכללה האקדמית של תל אביב יפו, מוגבל למוטב בלבד,  בסכום הנ"ל,  במחלקת הנהלת חשבונות בכתובת: חבר הלאומים 10, יפו בניין ווסטון למדעי המחשב קומה שלישית חדר 305. ימים א-ה בשעות 15:00 - 09:00 למעט ערבי שישי וימי חג.

 

תשומת הלב מופנית לקיום התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המופיעים בסעיף 4 במסמך המצ"ב "הזמנה להגשת הצעות".

 

קבצים מצורפים:
הזמנה להגשת הצעות
הסכם קבלנים
כתב כמויות
מודעת פרסום בעברית
מודעת פרסום בערבית
מפרט טכני
תוכניות אדריכליות
תוכניות אינסטלציה
תוכניות חשמל
תוכניות מיזוג
תוכניות קונסטרוקציה

 

 

 

לבירורים:

שי תשובה – אחראי תחום רכש
טלפון 03-6803303:
מייל:  shaits@mta.ac.il