כניסה

מכרז פומבי מספר 03/2020 לאספקת כרטיסי מתנה משולבים למכללה האקדמית תל-אביב יפו

שלום רב

 

עקב המצב ותקנות לשע"ח המגבילות תנועת והתכנסות אנשים, אנו מבקשים לעדכנכם כי המכרז הוקפא

 

עם החזרה לשגרה והסרת המגבלות נקבל החלטה מחודשת

 

בברכת בריאות טובה